Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    19°C

Organizacje

 

Fundacja Artystyczna „Wylepiarnia”

logo wylepiarniaul. Książęca 9/401, 05-135 Wieliszew

KRS 0000645811 NIP 536-192-52-42

e-mail: biuroatfundacjaartystycznawylepiarnia [dot] pl
www: http://fundacjaartystycznawylepiarnia.pl
tel: +48 792 990 114

Ochotnicze Straże Pożarne

Nie wszyscy wiedzą, że Ochotnicze Straże Pożarne (link) działają na zasadach Organizacji Pozarządowych.

Wiąże się to m.in. z możliwością przekazania na ten cel 1% podatku. Jak to zrobić? Wystarczy wpisać NR KRS 0000116212 do swojej deklaracji podatkowej, a w rubryce "cel szczegółowy" skróconą nazwę jednostki i jej dokładny adres.

Stowarzyszenie Nasz Krubin

05-124 Krubin ul. Jeziorna 40

tel. 501 019 856

e-mail - u [dot] zaborowskaatgmail [dot] com
facebook - https://www.facebook.com/pages/Krubin/1437077299914629

Prezes - Urszula Grosser-Zaborowska
Zastępcy prezesa - Ewa Dłutek, Ilona Wędzicka

Stowarzyszenie "Młodzi dla Rozwoju eMka"

logo emka

adres: ul. Spacerowa 8, 05-124 Poddębie

tel.: 504 076 660 

e-mail: izakatvis [dot] pl
www: http://www.stowarzyszenieemka.pl
facebook: http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-EMKA/137466776355072 

Prezes Izabela Kownacka

więcej

Stowarzyszenie Twoja Gmina Wieliszew

adres: Łajski, ul. Nowodworska 94; 05-119 Legionowo

tel. (22) 782-23-54

KRS 0000516828
NIP 536-191-68-00
REGON 147332685

Prezes: Andrzej Gronek, tel. 503 840 625, e-mail: andrzejgronekatwp [dot] pl

www.tgw-wieliszew.pl
e-mail: tgw-wieliszewatwp [dot] pl

Pozarządowe Stowarzyszenie Właścicieli i Użytkowników Nieruchomości "Dolina Narwii"

adres: Sikory ul. Główna 57D, 05-124 Skrzeszew

tel.: 22 357 57 54

Prezes Stanisław Serek

więcej

 

„Stowarzyszenie Sąsiedzkie”

logo stowarzyszenie sąsiedzkieadres: Janówek Pierwszy ul. Kwiatowa 12, 05-124 Skrzeszew 

www: http://www.janowekpierwszy.waw.pl 
e-mail: stowarzyszenieatjanowekpierwszy [dot] waw [dot] pl

Prezes Marek Babecki tel.: 22 357 26 87, 606 307 063

więcej

Stowarzyszenie "Szkoła To My"

szkoła to my logoadres: ul. Szkolna 10, 05-124 Skrzeszew

tel.: 22 782 30 95

KRS: 0000302276

Prezes Ryszard Kaczyński

więcej

Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego

wskieparnie kultury i folkloru logoadres: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 65

tel.: 22 782 21 44

Prezes Dariusz Golec, tel.: 0 505 039 356
Wiceprezes Dariusz Skrzydlewski, tel.: 0 606 616 944

więcej

Nasza Pracownia warsztatowa: MOK Legionowo

Ul. Targowa 65

http://www.smokceramok.pl
https://m.facebook.com/smokceramok

Jeśli jesteś w stanie nas wesprzeć finansowo możesz przekazać darowiznę na cele statutowe fundacji na nasze konto:

PL 41 1090 1841 0000 0001 3367 8717

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”

Gminna Spółka Wodna Wieliszew

ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew

tel: 22 782 22 32

Rachunek bankowy: 04 8013 0006 2001 0015 6723 0001

Na terenie Gminy Wieliszew działała Spółka Wodne o nazwie Krubin-Kałuszyn, która zajmowała się systemem rowów melioracji szczegółowej.

Niestety, na skutek braku środków do prowadzenia działalności statutowej , udało się zachować tę Spółkę tylko „na papierze”.

Istniejący ale niedrożny system rowów melioracyjnych, oraz występujące obfite opady w ostatnich latach, śnieżne zimy, wiosenne roztopy, działalność człowieka, doprowadziły do występowania podtopień na terenie nasze Gminy.

Z codziennych obserwacji podtopionych terenów, uszkodzonych dróg, pozalewanych piwnic w budynkach mieszkańców, degradacji łąk, wymiany informacji miedzy mieszkańcami Gminy narodziła się idea reaktywacji Spółki Wodnej.

Dnia 20.12.2011r. na Walnym Zgromadzeniu, Spółka Wodna Krubin-Kałuszyn została reaktywowana i otrzymał nazwę Gminna Spółka Wodna Wieliszew. Dokumenty Spółki zostały uporządkowane. Spółka Została wpisana do Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pod  poz. 514. 
Walne Zgromadzenie 08.05.2012r. ustaliło składkę członkowską w wysokości 60 zł rocznie.
Wykonano wstępne kosztorysy na konserwację najpilniejszych cieków oraz na modernizację odbudowę przepustów.
Zostały złożone wnioski o dofinansowanie działalności Spółki.

Do Rady Gminy Wieliszew i na podstawie uchwały  nr XXI/192/12 Rady Gminy Wieliszew z dnia 30 maja 2012 r. Spółka otrzymała dotację w wysokości 20 tys. Zł. Do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ,o przyznanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania w zakresie utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Spółka otrzymała dotację w wysokości 1 tys. zł. Do Lokalnej Grupy Rybackiej ( środki unijne), w ramach środka 4.1. zakres  „Ochrona środowiska lub  dziedzictwa przyrodniczego” na modernizację i odtworzenie przepustów w rowach melioracyjnych w Gminie Wieliszew. Operacja nie mieści się w limicie dostępnych środków.

 

Statut Spółki

Deklaracja Członka Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew

Obecnie trwa  weryfikacja wszystkich członków Spółki oraz aktualizacja danych.

Zarządzenia

 

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Poniżej zamieszczamy "Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok". Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich uwag na adres promocjaatwieliszew [dot] pl 

Sesja Nr LXV - 22.11.2023 r. | BIP Gminy Wieliszew

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Poniżej zamieszczamy "Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok". Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich uwag na adres promocjaatwieliszew [dot] pl 

https://bip.wieliszew.pl/api/files/29536

Ogłoszenie ws. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie oferty Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia punktu wydawania pomocy żywnościowej i rzeczowej dla mieszkańców Gminy Wieliszew - pomoc w zakresie dożywiania.

https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,21516,uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego.html

Ogłoszenie ws. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie oferty Stowarzyszenia Młodzi dla Rozwoju EMKA dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

https://bip.wieliszew.pl/urzad,a,21361,ogloszenie-w-sprawie-oferty-stowarzyszenia-mlodzi-dla-rozwoju-emka-w-sprawie-orgazniacji-ultramarato.html 

 

Ogłoszenie ws. uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie w sprawie oferty Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu Mazowsza” dotyczącej  realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego – wydanie publikacji historycznej „Wrzesień 1939 Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock” w okresie od 25 kwietnia  do 21 lipca  2022 roku.

https://bip.wieliszew.pl/urzad,m,5428,uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego.html

Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Wieliszew"

https://bip.wieliszew.pl/urzad,m,5159,uproszczona-oferta-realizacji-zadania-publicznego.html

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELISZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021

Sprawozdanie

Zarządzenie nr 15/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie nr 15/2021

 

Zarządzenie nr 14/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 14/2021

Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 11/2021

Zarządzenie nr 10/2021 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2021 roku w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 10/2021

Zarządzenie nr 120/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

Zarządzenie nr 120

Wzór oferty

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELISZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

Sprawozdanie 

 

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELISZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁANOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK

Accordion content 1.

Zarządzenie nr 119/2020 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących rocznego Programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Zarządzenie nr 119/2020

Projekt 

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELISZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2020 ROK

Treść

Zarządzenie nr 9/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

Treść

Zarządzenie nr 138/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2019 roku przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie nr 130/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2019 roku w zakresie opieki społecznej.

Treść

Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie konukrsu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

Treść

Treść 2

ZARZĄDZENIE nr 8/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELISZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK

Treść

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść

Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej

Treść

Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELISZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

Treść

Zarządzenie nr 9/2016, Wójta Gminy Wieliszew, z dnia 11 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść

Zarządzenie Nr 170/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2015 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść

Zarządzenie Nr 186/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2016 r. przez podmioty uprawnione, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie Nr 167/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2015 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie Nr 165/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 listopada 2015 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej. 

Treść

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych poprzez prowadzenie systematycznych szkoleń i treningów sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną.

Treść

Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Treść

Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku przez podmioty uprawnione o których mowa w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Treść

Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty uprawnione, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej

Treść

Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 grudnia 2014 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie nr 123/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciena realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew na 2015 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść

Uchwała nr LI/498/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Treść

Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2014 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Projekt "Dobre Rządzenie Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej - samorządów gminnych.

Projekt "Dobre Rządzenie Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej - samorządów gminnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

poprawa jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk i realizacji zadań publicznych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”, stworzenie korzystnych warunków dla współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych poprzez uporządkowanie sposobów uczestnictwa NGO w konsultowaniu założeń projektów i aktów normatywnych dzięki przeprowadzeniu oceny metodą „Lokalny Indeks Jakości Współpracy”, zwiększenie zakresu wiedzy przedstawicieli NGO w zakresie przygotowywania profesjonalnych ocen realizacji polityk i programów publicznych oraz przedstawicieli JST w zakresie projektowania i wdrażania strategii i programów realizacji polityk publicznych, zapewnienie współpracy samorządu z NGO w zakresie realizacji zadań publicznych poprzez wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy w JST,

  • zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli NGO i obywateli w konsultacji polityk publicznych poprzez wykorzystanie procedur zawartych w „Modelu współpracy JST+NGO” w procesie konsultacji społecznych przeprowadzonych w JST

Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2014 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Treść

Treść 2

Zarządzenie Nr 129/2013 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie Nr 128/2013 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Treść

Zarządzenie Nr 121/2013 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 5 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Treść

Zarządzenie Nr 120/2013 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 5 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Treść

Zarządzenie Wójta Gminy Wieliszew w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r.

Treść

Zarządzenie Wójta Gminy Wieliszew w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r., obejmujących opiekę nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - środowiskowego ogniska wychowawczego, które pomaga dzieciom w pokonaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego w Wieliszewie i Krubinie, w Gminie Wieliszew.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r., obejmujacych opiekę nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - środowiskowego ogniska wychowawczego, które pomaga dzieciom w pokonaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego w Wieliszewie i Krubinie, w Gminie Wieliszew.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy Społecznej w 2013r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy Społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy Społecznej w 2013r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy Społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy Społecznej w 2013r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy Społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy Społecznej w 2013r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy Społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej.

Treść

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok

Treść

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r przez podmioty uprawnione, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej tj. organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r

Treść

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Poniżej zamieszczamy "Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok". Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich uwag na adres wdziegielewskaatwieliszew [dot] pl do dnia 25.10.2011 do godz. 15.30.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012r., polegających na opiece i pielęgnacji ludzi chorych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.

Treść

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie edukacji publicznej - edukacji w sferze przedsiębiorczości w Gminie Wieliszew

Treść

Zarządzenie Nr 128/2011 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 r.

Treść

Zarządzenie Nr 125/2011 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 r.

Treść

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu

Treść