Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, słabe opady deszczu
  słabe opady deszczu
  2°C

Stowarzyszenie "Szkoła To My"

adres: ul. Szkolna 10, 05-124 Skrzeszew

tel.: 22 782 30 95

KRS: 0000302276

Prezes Ryszard Kaczyński

Organizacja została utworzona z inicjatywy mieszkańców Skrzeszewa, którzy za główny cel działalności przyjęli wspieranie obszaru edukacji na terenie Gminy Wieliszew, a w szczególności Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie.
                                        

 • Ryszard Kaczyński– Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Irena Maria Ordak– Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia,
 • Dorota Marzena Trzaskoma– Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia,
 • Monika Dębkowska– Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia,
 • Dorota Sarna– Członek Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna: 

 • Małgorzata Elżbieta Szadura,
 • Małgorzata Leszczyńska,
 • Cecylia Grzybowska.

CO UDAŁO SIĘ NAM ZROBIĆ W 2008 ROKU 

W 2008 roku członkowie Stowarzyszenia "Szkoła To My" pod egidą Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie oraz Rady Rodziców aktywnie włączyli się w zbiórkę funduszy na Sztandar Szkoły oraz organizację uroczystości nadania jej imienia Kornela Makuszyńskiego. 

Oprócz uczestnictwa w działaniach, mających na celu zgromadzenie środków pieniężnych, 4 osobowa grupa członków Stowarzyszenia społecznie odmalowała część korytarza wejściowego do szkoły, gdzie umieszczono później z inicjatywy Dyrekcji Szkoły bardzo ładne gabloty z pucharami - będącymi trofeami uczniów tutejszej placówki oświatowej.

Zgromadzone fundusze pozwoliły na zakup bardzo reprezentacyjnego sztandaru, a sama uroczystość nadania Szkole imienia Kornela Makuszyńskiego w naszym przekonaniu wypadła bardzo okazale. Dzięki opisanej współpracy Przedstawiciel Stowarzyszenia dostąpił zaszczytu przybicia symbolicznego gwoździa do drzewca sztandaru Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie.

Ponadto w ramach swojej działalności statutowej w 2008 roku Stowarzyszenie "Szkoła To My" zakupiło za symboliczną złotówkę dwa komputery, cztery monitory oraz wielofunkcyjną kopiarkę RICOH, przekazując je w formie darowizny Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie.

Udało nam się także wesprzeć w ramach naszych działań w ubiegłym roku Przedszkole Samorządowe nr 2 w Wieliszewie, któremu przekazaliśmy nieodpłatnie meble biurowe - w postaci dwóch stołów biurowych 120X80 oraz jednego stołu narożnego 120x60 pod komputer. W tym przypadku obiecaliśmy Dyrekcji Przedszkola uzupełnienie w 2009 roku ostatniego z opisanych stołów o zestaw komputerowy - i słowa zamierzamy dotrzymać.

W roku bieżącym chcielibyśmy jeszcze bardziej wspierać nie tylko lokalną oświatę, ale również inne instytucje i placówki użyteczności publicznej działające na terenie naszej Gminy.

W ramach przyjętego planu na 2009 rok zamierzamy śladem innych Stowarzyszeń o podobnym charakterze działalności pozyskiwać fundusze, które pozwoliłyby na uruchomienie programu stypendialnego dla uczniów.

Licząc na dalszą przychylność mieszkańców Gminy, a także wytrwałość i aktywność członków Stowarzyszenia chcielibyśmy tą drogą zachęcić wszystkich do wspierania hasła - Szkoła To My.