Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady śniegu
    słabe opady śniegu
    2°C

Referaty i jednostki

Biuro Obsługi Klienta

tel. 22 782 26 22

parter

Sekretariat

tel./fax. 22 782 27 32, 782 27 22

Sekretarz Urzędu Gminy

Agnieszka Mitjans-Szałapska

Skarbnik Gminy

Magdalena Sobczak

tel. 22 782 27 89

Referat Remontów i Inwestycji

p.o Kierownika Ewa Kiszel

tel. 22 782 25 96, 782 18 08
pokój nr 106 i 107

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Monika Boryszewska

Księgowość 
tel. 22 782 26 98 
e-mail - ksiegowoscatwieliszew [dot] pl

pokój 114,105a

Referat Podatków

Kierownik Magdalena Szczepankowska

tel. 22 782 20 80 
e-mail - podatkiatwieliszew [dot] pl

pokój nr 1,5,8

Referat Spraw Obywatelskich, Handlu i Usług (w tym Urząd Stanu Cywilnego)

Kierownik Magdalena Szmyt

tel. 22 782 18 86 
e-mail - uscatwieliszew [dot] pl

pokój nr 3

Referat Zakupów i Zamówień Publicznych

Kierownik Agata Zielińska

tel. 22 782 18 80
e-mail - zzpatwieliszew [dot] pl

pokój nr 104

Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Kierownik Marta Tymrakiewicz

tel. 22 782 19 10
e-mail - mtymrakiewiczatwieliszew [dot] pl 

pokój nr 7

Referat Informacji i Promocji

Kierownik Agnieszka Brzezińska-Brańska

tel. 22 782 26 32 
e-mail - promocjaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 4

Referat Sportu

Kierownik Tadeusz Szczygielski

tel. 22 782 21 44
e-mail - sportatwieliszew [dot] pl

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik Izabela Stasiorczyk

tel. kom. 519 594 213
tel. 22 774 57 59

e-mail - komunalatwieliszew [dot] pl

pokój nr 105

(drogi gminne: ośnieżanie, awarie oświetlenia, zniszczenia wiat przystankowych, obiekty komunalne)

Referat Ochrony Środowiska

Kierownik Joanna Maj

tel. 22 782 22 32
tel.kom. 797 004 898

e-mail - ekologiaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 102/103

(wycinka drzew i krzewów, bezdomne, ranne lub padłe zwierzęta, gospodarka odpadami komunalnymi, utylizacja azbestu, Karta Dużej Rodziny)

Referat Organizacyjny

Kierownik Małgorzata Jendryczka

tel. 22 782 27 63 
e-mail - infoatwieliszew [dot] pl

Referat Kadrowy

Kierownik Małgorzata Twardo

tel. 22 782 18 87
e-mail - mtwardoatwieliszew [dot] pl

Referat Gospodarki Przestrzennej Geodezji i Nieruchomości

p.o. Kierownika: Martyna Matuszewszka

tel. 22 782 21 22 
e-mail - architektatwieliszew [dot] pl ( )
e-mail - nieruchomosciatwieliszew [dot] pl

pokój nr 109 i 101

Referat Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

Kierownik Katarzyna Greśkiewicz

tel. 22 782 19 12, kom. 797 004 900
e-mail - bezpieczenstwoatwieliszew [dot] pl

pokój nr 6

Ośrodek Pomocy Społecznej

p.o. Kierownika Małgorzata Kaczyńska

tel. 22 782 25 22 
e-mail - pomocatwieliszew [dot] pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Wieliszew"

Prezes Wojciech Piątkowski

tel. 22 782 24 22 
e-mail - biuroattbswieliszew [dot] pl

Centrum Usług Wspólnych

Dyrektor Jerzy Iwański

tel. 22 782 29 91 do 98
e-mail - cuwatwieliszew [dot] pl, dyrektor_cuwatwieliszew [dot] pl 

Koordynator do spraw komunikacji

Anna Ziółkowska

tel. 22 782 26 32, kom. 797 004 904
e-mail - komunikacjaatwieliszew [dot] pl

pokój nr 4

Ewidencja ludności - Inspektor Anna Kurowska

tel. 22 782 27 86

pokój nr 2

Gminna Spółka Wodna Wieliszew

Przewodnicząca Gminnej Spółki Wodnej Wieliszew - Grażyna Kojro-Michalska
Zastępca Przewodniczącej - Roman Mańk

Kontakt:
Katarzyna Greśkiewicz
tel. 22 782 19 12
e-mail - swatwieliszew [dot] pl

Ośrodek Kultury w Wieliszewie

Dyrektor Dariusz Skrzydlewski

tel. 22 782 20 02, 662 247 341
e-mail - kulturaatwieliszew [dot] pl