Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, opady śniegu
  opady śniegu
  3°C

Pozarządowe Stowarzyszenie Właścicieli i Użytkowników Nieruchomości "Dolina Narwii"

adres: Sikory ul. Główna 57D, 05-124 Skrzeszew

tel.: 22 357 57 54

Prezes Stanisław Serek

W 2003 roku powstała grupa założycielska, składająca się z mieszkańców wsi Sikory oraz właścicieli nieruchomości w powyższej wsi, która przekształciła się w Komitet założycielski powyższego Stowarzyszenia. W tym też roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym numer pozycji rejestru 0000178821, które obecnie liczy 119 członków.

CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 

 1. Reprezentowanie interesów użytkowników i właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Wieliszew wobec organów państwowych oraz samorządu terytorialnego.
 2. Działalność na rzecz rozwoju Gminy Wieliszew.
 3. Działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego i przyrody Doliny Narwi ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów leśnych, naturalnych zbiorników wodnych oraz rezerwatu ptaków.
 4. Inna działalność związana z utrzymaniem ekosystemu i poprawą warunków życia mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości.
 5. Oddziaływanie na bezpieczeństwo i poprawę ochrony mienia członków stowarzyszenia i całego regionu.
 6. Integrowanie środowiska lokalnego.

Przedstawiciel Stowarzyszenia jest wydelegowany do uczestnictwa w sesjach Rady Gminy, zebraniach oraz spotkaniach organizowanych przez Urząd Gminy Wieliszew oraz do rozmów ze Starostwem Powiatu Legionowskiego, organizacjami samorządowymi dotyczących:    

 1. Dbanie o interes Stowarzyszenia jego członków oraz mieszkańców w relacjach i współpracy z powyższymi organami.
 2. Dbanie o prawidłowe opłaty podatków od nieruchomości i gruntów.
 3. Możliwości legalizacji istniejącej zabudowy letniskowej.
 4. Ochrony środowiska naturalnego.
 5. Ochrony drzewostanu.
 6. Ochrony dziko żyjących na tym terenie zwierząt i ptaków.
 7. Informowanie gazety gminnej o pracach i działalności Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie wsparło i wspiera oraz uczestniczy na bieżąco w pracach z Sołtysem i Radą Sołecką wsi Sikory i Kępy Kikolskiej w szczególności:

 1. Nadanie nazw ulicom we wsi Sikory i Kępy Kikolskiej oraz rozwieszenie tabliczek z nazwami.
 2. Pomoc w doprowadzeniu oświetlenia ulicy Głównej we wsi Sikory.
 3. Wraz z Urzędem Gminy Wieliszew wykonanie tablicy informacyjnej z naniesionym planem ulic i nazw wsi Sikory i Kępy Kikolskiej.
 4. Współpraca przy uporządkowaniu, inwentaryzacji usuwania i utylizacji pokryć eternitowych zdejmowanych z dachów domów.
 5. Wspólne starania o:
  - wybudowanie drogi dojazdowej do kanałku,
  - doprowadzenie wodociągu z bieżącą wodą i wykonanie kanalizacji,  
  - prawidłowe wytyczenie i położenie nakładki szutrowej na ul. Głównej we wsi Sikory,
  - rozmowy z Okręgowym Zarządem Gospodarki Wodnej w sprawie oczyszczania rowów melioracyjnych celem uniknięcia strat w razie podwyższonego poziomu wód gruntowych,
  - sprzątanie terenu wsi Sikory i Kępy Kikolskiej ze śmieci w ramach „SPRZĄTANIE ŚWIATA”, a także na bieżąco. W ostatnich latach odbywa się 2 razy do roku przy udziale wszystkich mieszkańców i działkowiczów,
  - nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Leśną oraz firmami ochrony mienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa wsi oraz jej mieszkańców,
  - prowadzenie rozmów w pozyskaniu działki i pomieszczenia do prowadzenia działalności Stowarzyszenia,
  - organizowanie spotkań integracyjnych przynajmniej 2-3 razy do roku przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, a czas umila zespół muzyczno-wokalny „JOCER”, którego wokalistka jest członkiem Stowarzyszenia.    

Na spotkaniach integracyjnych omawiane są sprawy dotyczące mieszkańców i działkowiczów oraz to, co udało nam się zrobić i co chcemy jeszcze zdziałać.