Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady śniegu
    słabe opady śniegu
    2°C

Projekty Unijne

E-Urząd - urząd przyjazny mieszkańcom

Celem projektu jest zwiększenie dostępu obywateli i podmiotów gospodarczych do cyfrowych usług publicznych oferowanych przez Urząd Gminy Wieliszew, Urząd Miasta i Gminy Radzymin, Urząd Miasta Zielonka wraz z ich jednostkami podległymi oraz Bibliotekę i Salę Koncertową Miasta i Gminy Radzymin, Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu.

Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa szkoły i przedszkola w Skrzeszewie" dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Wieliszew zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa szkoły i przedszkola w Skrzeszewie" dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Dofinansowanie: 6.423.877,06 zł

Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach"

dof

Gmina Wieliszew zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Budowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej w Łajskach" dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Dofinansowanie: 618.582,47 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.082.336,26 zł

Zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu wokół Jeziora Wieliszewskiego"

dof

Gmina Wieliszew zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - utworzenie terenu wokół Jeziora Wieliszewskiego" dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Dofinansowanie: 598.140,33 zł

Całkowita wartość inwestycji: 1.319.445,33 zł

 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Michałów-Reginów

logotypy UE

 

Gmina Wieliszew realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Michałów-Reginów

 

 

Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

Gmina Wieliszew realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zdalna Szkoła

Gmina Wieliszew realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.