Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    17°C
Zaproszenie na zebranie wiejskie sołectwa Olszewnica Stara

Zapraszam na zebranie wiejskie mieszkańców wsi Olszewnica Stara, które odbędzie się  w dniu 6 sierpnia 2021 r. /piątek/ o godz. 18.00, w Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej.

Proponowany porządek zebrania:
1.  Otwarcie zebrania.
2.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
3.  Zmiany w funduszu sołeckim – podjęcie uchwały.
4.   Sprawy różne.
5.   Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku  quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1815.

Sołtys wsi Olszewnica Stara
 Anna Afek
oraz Rada Sołecka

 

19-10-2021
Sprzedaż biletów miesięcznych na LISTOPAD
18-10-2021
Odpowiedzialni społecznie 2021 - KONKURS
15-10-2021
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
15-10-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu