Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    7°C
Zaproszenie na zebranie wiejskie sołectwa Olszewnica Stara

Zapraszam na zebranie wiejskie mieszkańców wsi Olszewnica Stara, które odbędzie się  w dniu 6 sierpnia 2021 r. /piątek/ o godz. 18.00, w Domu Wiejskim w Olszewnicy Starej.

Proponowany porządek zebrania:
1.  Otwarcie zebrania.
2.  Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
3.  Zmiany w funduszu sołeckim – podjęcie uchwały.
4.   Sprawy różne.
5.   Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku  quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godz. 1815.

Sołtys wsi Olszewnica Stara
 Anna Afek
oraz Rada Sołecka

 

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew