Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    7°C
Wnioski do miejscowych planów dla wsi Michałów-Reginów i Krubin

Uprzejmie informujmy, iż do dnia 25 czerwca 2021 roku zainteresowani mogą składać wnioski do nowych miejscowych planów:

 

  1. uchwały nr XXII/242/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części wsi Krubin (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Szafirowej), gm. Wieliszew

(Teren położony na południe od ul. Nowodworskiej, rejon: ul. Kałęckiego, ul. Mroza, ul. Grafitowa, ul Szafirowa)

 

  1. uchwały nr XXII/243/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 11 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla części wsi Michałów-Reginów (rejon ul. Nowodworskiej i ul. Warszawskiej), gm. Wieliszew

(Teren od granicy wsi Łajski, rejon: ul. Akacjowa, ul. Kolejowa, PKP, do ul. Warszawskiej)

Krubin 119.11 KB
Krubin 209.39 KB
17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew