Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    16°C
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  które odbędzie się  w dniu  20 września 2021 r., o godz. 16.15, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie skargi na działalność Ośrodka Kultury w Wieliszewie.
4.    Sprawy różne.
5.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji

Renata Gostkowska-Maczuga

 

19-10-2021
Sprzedaż biletów miesięcznych na LISTOPAD
18-10-2021
Odpowiedzialni społecznie 2021 - KONKURS
15-10-2021
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
15-10-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu