Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    17°C
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 20 września 2021 r. o godz. 17.00, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
4.    Ocena przygotowania obiektów oświatowych do zajęć w roku szkolnym 2021/2022.
5.    Omówienie wyników egzaminów maturalnych oraz egzaminów klas ósmych.
6.    Informacje na temat realizowanych przez placówki oświatowe projektów w ramach dostępnych programów unijnych oraz rządowych.
7.    Zapoznanie się z zamierzeniami i bieżącą działalnością Stowarzyszeń funkcjonujących na terenie Gminy Wieliszew.
8.    Informacja na temat prowadzonych akcji i programów profilaktycznych.
9.    Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2022 rok.
10.    Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 29.06.2021 r. oraz z dn. 21.07.2021 r./
11.    Sprawy różne.
12.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
 Oświaty, Kultury i Sportu

 Artur Miętek

 

19-10-2021
Sprzedaż biletów miesięcznych na LISTOPAD
18-10-2021
Odpowiedzialni społecznie 2021 - KONKURS
15-10-2021
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
15-10-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu