Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  30°C

Wieliszewska Karta Mieszkańca

Co to jest Wieliszewska Karta Mieszkańca?

Gmina Wieliszew od ponad roku premiuje mieszkańców, którzy dokładają się do budżetu gminy i rozliczają PIT w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując gminę Wieliszew jako miejsce zamieszkania. PIT to największe źródło dochodów gminy. Dzięki tym pieniądzom gmina Wieliszew może się rozwijać i funkcjonować dla swoich mieszkańców. Fundusze te przeznaczane są m.in. na działalność szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodka kultury, czy budowę nowych inwestycji.  Ponad to gmina w 80% finansuje komunikację lokalną. Dlatego osoby mieszkające i rozliczające podatek dochodowy w gminie Wieliszew mogą wyrobić Wieliszewską Kartę Mieszkańca i skorzystać z ulg za zakup biletów długookresowych.

Kto może otrzymać Wieliszewską Kartę Mieszkańca?

Aby otrzymać Wieliszewską Kartę Mieszkańca, trzeba spełniać dwa warunki: mieszkać na terenie gminy Wieliszew oraz rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie.

Wieliszewska Karta Mieszkańca przysługuje również:

 1. osobom uprawnionym do przejazdów z ulgą 50% zgodnie z obowiązującymi Uchwałami Rady m.st. Warszawy, zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały w deklaracji podatkowej gminę Wieliszew jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;
 2. dzieciom – do 30 września roku kalendarzowego, w którym skończą 21 rok życia, zamieszkałe na terenie gminy Wieliszew, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, spełniają powyżej wskazane warunki.
 3. osobom pełnoletnim – do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia, nieposiadającym żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli osoby spełniają wyżej wymienione warunki.
 4. studentom, zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew do ukończenia przez nich 26 roku życia:
  a) rozliczającym podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie i wskazały w zeznaniu podatkowym gminę Wieliszew jako miejsce swojego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;
  b) których rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, spełniają wyżej wymienione warunki.

Procedury otrzymania Wieliszewskiej Karty Mieszkańca:

W celu wyrobienia Karty, niezbędne jest wypełnienie wniosku oraz złożenie go w Punkcie Obsługi. Wniosek, w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21.roku życia lub studentów nie rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych do ukończenia 26.roku życia, podpisuje rodzic/rodzice lub opiekun/opiekunowie prawni.

W celu potwierdzenia uprawnień do dopłat do biletów komunikacji miejskiej, niezbędne jest:

 1. Okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem przez pełnoletnie osoby składające wniosek:
  a)  w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 21.roku życia lub studentów do ukończenia przez nich 26.roku życia:
  - okazanie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej w przypadku osób zameldowanych w gminie Wieliszew,
  - okazanie legitymacji uczniowskiej lub studenckiej oraz odpisu aktu urodzenia dziecka w przypadku osób niezameldowanych (zamieszkujących) w gminie Wieliszew;
  b)  w przypadku rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poprzez okazanie zaświadczenia wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie;
  c)  w przypadku opiekuna prawnego poprzez okazanie odpisu postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem, a w przypadku przysposobienia odpis orzeczenia sądu o przysposobieniu dziecka;
 2. Okazanie potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie za ubiegły rok poprzez przedstawienie do wglądu jednego z poniższych dokumentów:
  a) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego (PIT) za rok ubiegły od osób fizycznych opatrzonego prezentatą Urzędu Skarbowego – pieczęcią wpływu z datą;
  b) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego za rok ubiegły (PIT) wraz z dokumentem nadania na poczcie ze wskazanym adresem nadawcy oraz odbiorcy Urzędu Skarbowego w Legionowie;
  c) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, potwierdzającego fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem gminy Wieliszew jako miejsca zamieszkania;
  d) zaświadczenia z Urzedu Skarbowego potwierdzającego fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiąganie dochodu za rok ubiegły, z jednoczesną informacją o zarejestrowaniu w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem gminy Wieliszew jako miejsca zamieszkania i rozliczeniu podatku w latach ubiegłych;
  e) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego od osób fizycznych za rok ubiegły wraz z urzędowym poświadczeniem odbioru zeznania podatkowego za rok ubiegły, wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu elektronicznego administracji podatkowej (UPO);
  Dzieci uczące się, do ukończenia 21.roku życia lub studenci do ukończenia przez nich 26.roku życia, uprawnieni są do zniżek na podstawie deklaracji podatkowej okazanej przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Zdjęcie osoby, dla której wnioskowane jest wydanie Wieliszewskiej Karty Mieszkańca.

GODZINY PRACY PUNKTU OBSŁUGI
Poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Pokój nr 111

ZNIŻKA ZOSTANIE NALICZONA WYŁĄCZNIE PO DOŁADOWANIU KARTY W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA ZTM

rozkładkarta mieszkańca

 

Do pobrania
Wniosek WKM.pdf 88.47 KB