Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie duże
  zachmurzenie duże
  19°C

Inwestycje

 

 

Skatepark w Wieliszewie

Na działce przy ulicy Kusocińskiego w Wieliszewie rozpoczęła się budowa skateparku. Za wykonanie inwestycji odpowiada Techramps Sp.z o. o. sp. k. z Krakowa zgodnie z projektem przygotowanym przez biuro projektowe Woźnicki Zdanowicz Architekci S.C.
Na terenie budowy wyrównano nawierzchnię, położono konstrukcję pod płytę żelbetonową, a  w marcu powstała płyta żelbetonowa. Skatepark będzie posiadał swoje oświetlenie oraz monitoring.

Budowa chodnika wraz z oświetleniem w Kałuszynie
W poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. Wójt Paweł Kownacki podpisał umowę z firmą Strabag Polska, na budowę chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w Kałuszynie. Chodnik będzie długości ok. 1800 m ( od istniejącego chodnika w Skrzeszewie do ulicy Wiosennej w Kałuszynie). Ta inwestycja zostanie dofinansowana ze środków programu Polski Ład – Fundusz Inwestycji Strategicznych oraz ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skrzeszewie

1 czerwca Wójt Paweł Kownacki podpisał umowę z Panem Arkadiuszem Masny prezesem firmy Arcus  na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie przy ul. Szkolnej 10.
Zgodnie z umową, obiekt zostanie powiększony o jednokondygnacyjne niepodpiwniczone skrzydło stołówki, część kuchni wraz ze zmywalnią. W ramach inwestycji zaplanowano również przebudowę części istniejącego budynku (w tym kotłownię) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i  Przedszkola w Skrzeszewie – rozwój edukacji”.
Przy podpisaniu dokumentów obecne były Panie: wice wójt Magdalena Radzikowska, radna Dorota Trzaskoma, radna Dorota Sarna, sołtys Skrzeszewa Sylwia Kuska, dyrektor SP w Skrzeszewie Iwona Banaszek oraz nauczycielki i przedstawicielki Rady Rodziców. Kosz inwestycji to 3,2 mln złotych. Termin realizacji jak wszystko dobrze pójdzie rok szkolny 2023/2024.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej

We wtorek, 8 marca, w Olszewnicy Starej wójt gminy Wieliszew Paweł Kownacki i Arkadiusz Masny prezes firmy ARCUS Technologie Sp. zoo.  z Celestynowa podpisali umowę w ramach zadania inwestycyjnego pt.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej – rozwój edukacji”. Koszt inwestycji powiększenia szkoły to 16,5 mln złotych. Wykonawca w ciągu pół roku od podpisania umowy przedstawi wizualizację obiektu, po czym po uzyskaniu zezwoleń na budowę ruszy z pracami. W ich skład będą wchodziły między innymi: budowa dwupiętrowego skrzydła, przeznaczonego na przedszkole i zaplecze kuchenne na parterze oraz szkołę podstawową na piętrze. W ramach umowy zostanie również wyremontowany istniejący budynek i zrobiona termoizolacja.

Centrum Społeczno-Kulturalne w Wieliszewie

Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz  ze strażnicą, które za dwa lata powstanie w miejscu obecnej remizy OSP. Umowa na inwestycję została podpisana pod koniec zeszłego roku, realizować ją będzie firma EKO-INVEST Sp. z o.o. z Kielc. Łączna wartość budowy Centrum Społeczno-Kulturalnego to  ponad 8 milionów złotych. Część z tych środków 3,5 mln gmina otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki z funduszy przeciwdziałania COVID-19 dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Pozostałą kwotę gmina finansuje z własnego budżetu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wieliszewie

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej tuż przy Urzędzie Gminy Wieliszew (ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Al. Solidarności) wraz z przepompownią ścieków. Wykonawca po skończonych pracach odtworzy chodniki, pobocza oraz ulice.Wykonawcą inwestycji jest firma usługowo-handlowa Instal-Bud z siedzibą w Nowych Wypychach koło Somianki.
Koszt inwestycji to 1 817 571,00 zł brutto.

 

 

INWESTYCJE ZAKOŃCZONE

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Al. Solidarności, Kościelna, Polna

Firma Strabag zrealizuje inwestycję związaną z rozbudową ul. Polnej w Wieliszewie. Jednym z kluczowych elementów jest stworzenie ronda na skrzyżowaniu Polnej i Kościelnej w Wieliszewie. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowanie drogi gminnej – ulicy Polnej na odcinku o długości ok. 460 m. od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Miłą oraz rozbudową istniejącego skrzyżowania czterowlotowego ul. Kościelnej z ul. Polną i Al. Solidarności – na rondo z przejezdną wyspą środkową. Chodniki oraz miejsca przejść dla pieszych będą przystosowane do poruszania się przez osoby niepełnosprawne. W rejonie przejść dla pieszych krawężniki będą obniżone do poziomu jezdni oraz ułożone dwa rzędy płyt z wypustkami koloru  żółtego dla niewidomych i słabowidzących.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną sieci uzbrojenia terenu: wodociągi, linie telekomunikacyjne,energetyczne, słupy napowietrznych linii energetycznych, linie oświetleniowe, linie gazowe, kanalizacja sanitarna i wodociągowa.

Koszt inwestycji to 5 205 107,80 zł.
W tym działaniu znaczącą wielkość ma dotacja z programu rządowego w wysokości 3,33 mln złotych oraz dotacja z Powiatu Legionowskiego w wysokości 1 mln złotych.

Rewitalizacja Jeziora Wieliszewskiego

Centralny punkt gminy Wieliszew i zarazem miejsce wypoczynku dla wielu mieszkańców będzie jeszcze piękniejsze.  Jezioro Wieliszewskie zostanie powiększone dzięki pracom polegającym na odsłonięciu tafli jeziora, które będą wykonywane za kościołem Wieliszewie w stronę Rezerwatu Łęgi Wieliszewskie.

Prace skupione będą na następujących działaniach: konserwacji brzegów, podkoszeniu sitowia i odsłonięcie tafli wody Jeziora Wieliszewskiego. Zwiększy się pojemność zbiornika oraz jego retencja. Prace są niezwykle ważne, ponieważ pozwolą na poprawę jakości wody, stanu flory i fauny jeziora, a w efekcie zwiększą również jego atrakcyjność i czystość.

Prace rozpoczęły się w czwartek, 13 października i będą prowadzone na północnym brzegu jeziora na odcinku 875 metrów, począwszy od mostka w ciągu ulicy Spacerowej, w górę Jeziora na długości 550 m do wysokości ul. Storczyków i w dół mostka na długości 325 metrów.

Ponad 485 000  tysięcy przeznaczy Gmina Wieliszew na powiększenie Jeziora Wieliszewskiego. 70% tej kwoty gmina pozyskała z funduszy Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 
Rozbudowa szkoły podstawowej w Janówku Pierwszym

W ramach inwestycji na parterze powstało 4 oddziałowe przedszkole. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia podstawówki. Budynek został wyposażony w pełen węzeł kuchenny, co pozwoli przygotowywać posiłki dla przedszkolaków i uczniów. Otwarcie nowego skrzydła szkoły odbyło się 1 września 2022 r.

Całkowity koszt inwestycji to 6,9 mln zł.

Sala gimnastyczna w Łajskach

W ramach inwestycji powstała:
- sala gimnastyczna o wymiarach areny 16mx32m
- zaplecze sali (tj. magazyn sprzętu, pomieszczenia szatniowe i sanitarne dla uczniów, pomieszczenie trenerów , komunikacja w tym klatka schodowa)
- szatnia ogólna na odzież wierzchnią dla potrzeb istniejącej szkoły
- pomieszczenie logopedy

Wartość inwestycji wyniosła 7 239 845,90 zł i pochodziła z budżetu Gminy Wieliszew.

 

Baza sportowa przy SP2 w Wieliszewie

Boiska, bieżnia to tylko niektóre z obiektów, które znajdują się na terenie Bazy Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieliszewie.

Koszt inwestycji 1 516 202,55 brutto.

Gmina Wieliszew pozyskała również dofinansowanie w wysokości 100 tyś zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na budowę boiska.

Rozbudowa SUW w Wieliszewie- zaopatrzenie w wodę 

W ramach przeprowadzonych prac został wybudowany zbiornik wody czystej wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi (o poj. 909 m3), wykonane zostało zasilanie rezerwowe SUW poprzez zainstalowanie agregatu prądotwórczego zewnętrznego, nastąpiła wymiana złóż filtracyjnych w 8 zbiornikach oraz wyremontowana została komora wodomierzy wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem technologicznym.  

Koszt zadania wyniósł 1 357 628,19 zł i pochodził z budżetów Gminy Wieliszew (350.000 zł) oraz T.B.S. Wieliszew Sp. z o.o. ( 1 007 628,19 zł)

Budowa przedszkola w m. Skrzeszew gm. Wieliszew

Była to inwestycja bardzo wyczekiwana przez mieszkańców. Budowa przedszkola poprawiła zarówno warunki nauki najmłodszych, ale przyczyniła się również do poprawy warunków nauki  w szkole, która po przeniesieniu przedszkolaków do nowego budynku zyskała dodatkowe sale. W ramach podpisanej umowy w rozbudowanym obiekcie znajdować się będzie siedem oddziałów przedszkolnych, zaplecze kuchenne oraz administracyjne. Dodatkowo powstały nowe miejsca parkingowe oraz plac zabaw dla najmłodszych. Projektowana inwestycja objęła rozbudowę budynku szkoły w dwóch elementach: kuchni i stołówki oraz części dydaktycznej wraz z sala sportowa oraz budowę oddzielnego budynku przedszkolnego i niezbędnej infrastruktury, takiej jak: drogi dojazdowe, dojścia piesze i miejsca postojowe. Powstanie również połączenie z istniejąca szkołą przez szklany łącznik.

 • Planowane zakończenie prac budowlanych 2019 r.
 • Planowane oddanie do użytku 2020 r.
 • Całkowity koszt inwestycji 5.982.720,00 zł.

Projekt "Parkuj i Jedź"

Głównym celem projektu „Parkuj i Jedź” jest podniesienie standardów osób podróżujących transportem publicznym i korzystających z dwóch głównych punktów przesiadkowych – przy stacji PKP Wieliszew oraz PKP Michałów-Reginów.

Projekt zakłada, że przy każdej z dwóch stacji powstanie  parking z 60 miejscami postojowymi, wiata

 • z 24 miejscami postojowymi dla rowerów, miejsce do ładowania samochodów elektrycznych, wiata
 • z ławeczkami dla oczekujących oraz toaleta. Obiekty będą oświetlone i monitorowane.

Całkowity koszt inwestycji to 1 046 059, 65zł. Dofinansowanie jakie pozyskała Gmina Wieliszew w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to 836 847,72 zł. Planowany termin rozpoczęcia prac to 2017 rok.

PKP Wieliszew

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Góra oraz Janówek

W dniu 14.11.2018 r. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki podpisał umowy na wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Góra oraz Janówek. Inwestycja obejmowała m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Poprzecznej, Dworcowej oraz na osiedlu przy ulicy Rzecznej. Inwestycja w rejonie ulicy Dworcowej i Poprzecznej pozwoliła również na podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej części nieruchomości w miejscowości Janówek w gm. Jabłonna. 

 • Koszt inwestycji : 588 598,48 zł i 1 967 77037, zł 
Termomodernizacja w Komornicy i Wieliszewie

6 listopada 2019 r. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki podpisał umowę z wykonawcą na termomodernizację Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie oraz Zespole Szkół w Komornicy. 

W ramach termomodernizacji Zespołu Szkół w Komornicy prace dotyczyć będą zarówno budynku głównego (szkoły), internatów oraz miejsca na pralnię i będą obejmowały między innymi: ocieplenie ścian wraz z kolorystyką elewacji oraz obróbek blacharskich,wymianie oświetlenia na energooszczędne, przebudowy instalacji c.o., wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku, montaż nawiewników higrosterowanych oraz przebudowę instalacji odgromowej. Dodatkowo w budynku głównym zostanie wymieniona stolarka okienna i wyremontowane zostaną schody zewnętrzne. 

W Szkole Podstawowej nr 1 im.Tadeusza Kościuszki zakres inwestycji będzie dotyczył wszelkich prac związanych z dociepleniem stropodachu, wymiany stolarki okiennej, modernizacji c.o., wymiany instalacji c.w.u., przebudowy instalacji odgromowej oraz montażem nawiewników higrosterowanych.
Umowa na inwestycje jest zawarta w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Wieliszew” realizowanego przez Gminy Wieliszew, współfinansowanego przez Unię Europejskàą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz środków własnych gminny.

Park Świętojański w Wieliszewie

W dniu 11 października, przy Jeziorze Wieliszewskim, została podpisana umowa na I etap prac związanych z wykonaniem Parku Świętojańskiego.  Prace realizowane będą wzdłuż brzegów Jeziora Wieliszewskiego, między jeziorem a ulicą Świętojańską. Na mierzącej 6 hektarów przestrzeni publicznej powstanie miejsce przeznaczone do różnego rodzaju rekreacji mieszkańców. Dla najmłodszych znajdą się place zabaw i piaskownice oraz liczne urządzenia rekreacyjne dostosowane do wieku użytkowników. Powstanie również boisko do siatkówki plażowej, altana z miejscem na grilla, stolik z ławami  przy urządzeniach fitness oraz ławy, które będą na odcinku ciągu spacerowego.

Inwestycja realizowana ze środków Gminy Wieliszew.

Koszt inwestycji: 1.188.140,33 zł

Budowa ścieżki rowerowej od ronda w Poniatowie do ul. Przedpełskiego

Umowa na budowę ścieżki rowerowej została podpisana w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.

Przedmiotem zamówienia była przebudowa istniejącego chodnika od ronda w Poniatowie do ulicy Przedpełskiego w Wieliszewie, na drogę rowerową z dopuszczeniem ruchu pieszego wraz z przebudową oświetlenia drogowego, która obejmowała demontaż istniejących punktów i zamontowanie 33 opraw oświetleniowych typu LED.

Budowa chodnika w Krubinie

Zakończyła się budowa chodnika przy ulicy Nowodworskiej w Krubinie. Powstał on na odcinku od peronu autobusowego przy ulicy Łabędziowej do peronu autobusowego przy ulicy Polnej. Zostały również wykonane zjazdy w drogi gminne - ulicę Czerwienną oraz Szafirową.  Wartość inwestycji wyniosła 514 412,50 zł i pochodziła ze środków własnych Gminy Wieliszew.

Przebudowa ulicy Zacisze w Janówku Pierwszym

Ulica Zacisze w Janówku, do tej pory utwardzona, została przebudowana  na odcinku 110 mb. W ramach inwestycji przeprowadzone zostały roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni jezdni wraz z wywozem i utylizacją. Nowa droga została zbudowana  z  betonowej kostki brukowej bezfazowej.

Remont boisk sportowych na terenie osiedla TBS w Wieliszewie

W piątek, 20.07.2018 Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki podpisał umowę z Wykonawcą na remont boisk sportowych na terenie osiedla TBS w Wieliszewie. W trakcie podpisania umowy obecni również byli Jacek Kuciński Radny Gminy Wieliszew, Wojciech Piątkowski Prezes TBS Wieliszew i zarządca terenu oraz Magdalena Radzikowska Kierownik Referatu Remontów i Inwestycji.  Na miejscu starych boisk powstało nowoczesne boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i ręcznej o nawierzchni poliuretanowej  oraz boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki o nawierzchni z płyt polipropylenowych. Jednocześnie zostały zainstalowane piłkochwyty, a teren wokół boisk został zagospodarowany zielenią. Teren dookoła został również oświetlony.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Królewskiej w Wieliszewie

Budowa miejsc parkingowych wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerzystów. Wartość inwestycji wyniosła 288 759,54 zł i była w całości finansowana ze środków budżetu gminy. 

New accordion content

Budowa budynku fili ZOZ w Janówku Pierwszym

W dniu 14.06.2018 r. została podpisana umowa na budowę budynku filli ZOZ  i rozbiórkę  starego budynku w Janówku Pierwszym. W przeciągu 7 dni od daty podpisania dokumentu ekipy remontowe rozpoczęły proces realizacji zadań przewidzianych w umowie.

Koszt inwestycji - 950 000,00 zł/brutto

Rewitalizacja Jeziora Wieliszewskiego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki i dotacji w kwocie 300.000,00 zł.

Budowa ścieżek rowerowych

Prace zostały wykonane w ramach wspólnego projektu ośmiu gmin: Legionowa, Wieliszewa, Nieporętu, Czosnowa, Łomianek, Nowego Dworu Mazowieckiego, Radzymina i Jabłonny. Jednak każda Gmina samodzielnie realizowała prace na swoim terenie. Głównym celem projektu była poprawa jakości powietrza na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę warunków dla rozwoju nieemisyjnej formy transportu indywidualnego opartego na transporcie rowerowym.

Gmina Wieliszew z powodzeniem przeprowadziła postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ich wyniku 27 lipca br. podpisana została umowa z firmą Zarbud Arkadiusz Zaręba, natomiast 31 lipca br. z firmą Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk. Z każdą z firm podpisano 2 umowy, które obejmują łącznie realizacje 4 odcinków ścieżek rowerowych:

 • ul. Suwalna – łączna długość ścieżki to ok. 690 m oraz 700 m ciągu pieszo-rowerowego – 232 603,03 zł,
 • ul. 600-lecia – łączna długość ścieżki 1340 m i 129 m chodnika. Wiata rowerowa ze stojakami (1 szt.) oraz punkt samoobsługi serwisowej (1 szt.) – 1 154 675,66 zł,
 • ul. Przedpełskiego – łączna długość ścieżek to ok. 1960 m oraz 195 m ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa nowego oświetlenia i modernizacja oświetlenia istniejąego. Wiata rowerowa ze stojakami (1 szt.) oraz punkt samoobsługi serwisowej (1 szt.) – 1 877 379,94 zł,
 • ul. Bobrowa – ok. 332 m ciągu pieszo-rowerowego – 415 998,63 zł.

Łączna wartość kosztorysowa zawartych umów to 3 680 657,26 zł brutto. Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dom kultury w Olszewnicy Starej

28 lutego br. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki wraz ze Skarbnikiem Gminy Magdaleną Sobczak podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszewnica Stara w Gminie Wieliszew”, współfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. Nabór do programu prowadzony był przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Cel operacji: Rozwój niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez budowę wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszewnica Stara.

Efektem inwestycji było powstanie w Olszewnicy Starej wiejskiego domu kultury o powierzchni zabudowy 216,55 m2, wraz z zagospodarowaniem terenu, wjazdem na teren działki, parkingiem, przyłączami kanalizacji oraz wody. Budynek jest dogodnie zlokalizowany – przy ul. Małej, tzn. w centralnej części miejscowości, tuż obok niedawno zagospodarowanego skweru. Wypełnia on szereg funkcji, m.in.: jest punktem spotkań, zebrań, szkoleń i innych imprez oraz miejscem wymiany i realizacji pomysłów. Placówka prowadzi różnego rodzaju zajęcia kulturalne i rozrywkowe adresowane zarówno do turystów jak i mieszkańców.

Wartość operacji to: 1 479 030,20 zł

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR, wynosi: 255 000,00 zł, przy czym całkowita kwota pomocy to: 300 000,00 zł

Budowa pawilonu w Olszewnicy Nowej

Zakończyły się prace przy budowie pawilonu użyteczności publicznej w Olszewnicy Nowej. W ramach inwestycji obok placu zabaw został postawiony budynek w technologii kontenerowej, który służy mieszkańcom jako miejsce spotkań. Wykonawca miał również za zadanie wykonanie przyłączy wodociągowych i elektrycznych jak również ukształtowanie terenu oraz nawierzchni dojazdowej. 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 366 540,00 zł.

Budowa oświetlonej ścieżki rowerowej w Janówku Pierwszym

Przy drodze wojewódzkiej, na odcinku od ulicy Rzecznej do przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną powstała oświetlona ścieżka rowerowa. 

Wartość prac wyniosła 1 297 930,60 zł, w tym koszty jakie poniosła Gmina Wieliszew to kwota 297 903,60 zł.

Inwestycja realizowana jest wspólnie przez Gminy Wieliszew i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 

Drugi etap remontu remizy OSP w Janówku Pierwszym

Pierwszy etap modernizacji remizy strażackiej rozpoczął się w 2014 roku. Projekt zakładał otynkowanie elewacji i ocieplenie budynku. Obejmował rozbiórkę istniejącego garażu oraz przebudowę fragmentaryczną dachu i pokryciem go blachą trapezową. Na podłogach pojawiła się posadzka zaś na ścianach glazura.

W drugim etapie została dobudowana nowa część budynku, w której powstał dwustanowiskowy garaż na samochody Straży, szatnie, wiatrołap z klatką schodową i pokój z oddzielnym wejściem. Na piętrze znajduje się część socjalna, w tym pokój dla zarządu, pralnie, toalety z natryskiem: damska i męska oraz podręczny magazynek, a także sala komputerowa i dwie sale zebrań. Powierzchnia użytkowa remizy strażackiej zwiększyła się o ponad 350 m².

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie

Wartość: 4 667 255,79 zł

Budynek sali gimnastycznej zaprojektowano z podziałem na dwie części, tj. salę sportową oraz zaplecze socjalno-techniczne. Zaprojektowano antresolę, na której znajduje się sala fitness oraz taras widokowy. Sala została  połączona z budynkiem gimnazjum przeszklonym tunelem. Na sali wyznaczono boiska do koszykówki, piłki ręcznej, tenisa i siatkówki. Zaprojektowano dwie kotary dzielące salę gimnastyczną na trzy części, umożliwiając alternatywnie wydzielenie trzech niepełnowymiarowych boisk do siatkówki. Dodatkowo w budynku znajdować się będą pokoje trenerów, szatnie, toalety oraz prysznice. Ten nowoczesny obiekt sportowy zostanie oddany do użytku w drugim kwartale tego roku.

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Potwierdzenie uzyskania dofinansowania na budowę sali gimnastycznej
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół wraz z przedszkolem w m. Łajski

Na parterze, w części szkolnej znajdują się cztery sale lekcyjne, łazienki, szatnia, kucnia i stołówka. Na piętrze zaś powstało siedem sal lekcyjnych i łazienki. Dodatkowo szkoła została wyposażona w windę. W części przedszkolnej wygospodarowane zostało miejsce na cztery sale z łazienkami i zapleczem, szatnie, pokoje dyrektora i wychowawców a także gabinet lekarski. 

Wartość inwestycji - 7.627.000,00 zł
 

Kanalizacja w Łajskach i Michałowie-Reginowie

Remont podłogi w hali sportowej w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 65

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Góra

W dniu 19 września 2014 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Góra w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w miejscowości Góra". Umowa przewiduje realizację prac w dwóch etapach. W pierwszym etapie prac opracowana zostanie koncepcja rozwiązania technicznego sieci kanalizacji sanitarnej. Przewidywany termin zakończenia 1 etapu prac to 15 listopada 2014 r. W 2 etapie opracowana zostanie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakończenie 2 etapu prac planowane jest na 31 lipca 2015 r. 

Wartość inwestycji to 55 104,00 zł

Pobierz umowę

Budowa chodników przy ulicy Wspólnej w Komornicy

Wykonawca: "BRUK-POL" Grzegorz Musiński, ul. 3-go Maja 14 06-230 Różan

Wartość: 450 680,43 zł

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Janówek Pierwszy w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa wodociągu w miejscowości Łajski oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek Pierwszy, Gm. Wieliszew - oś 3 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Wartość: 2533317,77 PLN. Plus VAT

Wykonawca:„MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki Szpetal Górny, ul.Płocka 38, 87-811 Fabianki
Konsorcjum firm: „MB-SYSTEM” Maciej Bieniecki Szpetal Górny, ul.Płocka 38, 87-811 Fabianki, ZAKŁAD USŁUGOWY „WOD-BUD’ Zdzisław Kliński z siedzibą: Nasiegniewska 62A, 87-811 Fabianki

Lider konsorcjum: MB-SYSTEM Maciej Bieniecki z siedzibą: Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki

Partner konsorcjum: ZAKŁAD USŁUGOWY WOD-BUD Zdzisław Kliński, z siedzibą: Nasiegniewska 62A, 87-811 Fabianki

Termin zakończenia: do dnia 15.09.2014r

Opis:  Przedmiot zamówienia obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno tłocznym, przepompowni ścieków oraz przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Janówek Pierwszy, zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Budowa oświetlenia ul. Spokojna i ul. Wiśniowa w Wieliszewie (projekt i wykonanie)

Wartość : 95 817,00

Wykonawca: Energo-Inwest Jacek Mielczarek, Dębe 5G, 05-140 Serock

Termin rozpoczęcia :24.07.2013r.
Termin zakończenia : 29.11.2013r.

Opis: Przedmiotem zamówienia była kompleksowa realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Spokojna i ul. Wiśniowa (projekt i wykonanie) w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmował opracowanie dokumentacji technicznej i budowę oświetlenia drogowego dróg gminnych ulic: Spokojnej i Wiśniowej w miejscowości Wieliszew.

W zakres zamówienia wchodziło:

I. Wykonanie projektów oświetlenia drogowego: - wykonanie dokumentacji technicznej - projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt i udzielającej decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego, wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej w zakresie montażu punktów świetlnych .

II. Budowa linii - sieci oświetlenia drogowego (obiektów kategorii XXVI): - Ulicy Spokojnej w miejscowości Wieliszew w zakresie budowy sieci - linii oświetlenia drogowego drogi gminnej, o łącznej długości około 420m, na działkach o nr ewid. 659/1, 1281/1, 675/6, 677/12, 660/1, 644/4, 643/31, 643/17, 645 i części działek o nr ewid.661/1, 661/5, 662/1, 662/2, 663, 664, 665/1, 665/2, 666/11, 666/5, 672/1, 671, 672/2, 1281/1, 675/8, 677/12, 643/41, 642, 640, 639, 679/7, 632, 633, 635/8, 1291, 638, 637/2, 637/1, 678/3 i 636, obręb nr 16 Wieliszew. - Ulicy Wiśniowej w miejscowości Wieliszew w zakresie budowy punktów świetlnych oświetlenia drogowego drogi gminnej o łącznej długości około 440m, na działkach o nr ewid. 677/10, 678/3, obręb nr 16 Wieliszew, gmina Wieliszew.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu w Gminie Wieliszew poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 180535W w miejscowości Skrzeszew (ul.Kościelna)

Wartość : 581 290, 87

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka z o. o., ul.Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 • Termin rozpoczęcia : przewidywany około 1.08.2013r.
 • Termin zakończenia : 30.06.2014r.

Opis : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej drogi gminnej nr 180535W, tj. ulicy Kościelnej w miejscowości Skrzeszew na odcinku o długości 2518,66m od skrzyżowania z drogą gminną nr 180535W - ulicą Dojazdową do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 - ulicą Nowodworską, na terenie gminy Wieliszew. Przedmiotowe zadanie należy wykonać w dwóch etapach: 

I etap do realizacji w roku 2013 obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku II od km 1+013,39 do km 2+518,66, tj. na długości 1.505,27m od skrzyżowania z drogą gminną nr 180519W - ulicą b/n do drogi wojewódzkiej nr 631 - ulicy Nowodworskiej. Termin realizacji do dnia 31.08.2013r.

II etap do realizacji w roku 2014 obejmuje wykonanie robót budowlanych na odcinku I od km 0+000 do km 1+013,39, tj. na długości 1.013,39 m od skrzyżowania z drogą gminną nr 180535W - ulicą Dojazdową do skrzyżowania z drogą gminną nr 180519W - ulicą b/n w Skrzeszewie. Termin realizacji do dnia 30.06.2014r.

Budowa oświetlenia ul. Długiej w Olszewnicy Starej

Wartość : 92 250,00

Wykonawca : Energo-Inwest Jacek Mielczarek, Dębe DG, 05-140 Serock

 • Termin rozpoczęcia : 07.05.2013r.
 • Termin zakończenia : 31.10.2013r.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Długiej w Olszewnicy Starej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci-linii oświetlenia drogowego w drodze gminnej nr 180508W - ul. Długa w Olszewnicy Starej w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Długiej w Olszewnicy Starej. W zakres zamówienia wchodzi również uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej i oświetlenia drogowego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, na terenie miejscowości Wieliszew w ramach zadań inwestycyjnych pn. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Wieliszew oraz wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulic : Spacerowej, Świętojańskiej, Flisaków w Wieliszewie

Wartość: 711 306,21

Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO DROG BET, ul.Wysockiego 2 m. 260, 03-369 Warszawa

Termin rozpoczęcia :

 • 19.07.2013r. wprowadzenie wykonawcy na budowę (oświetlenie)
 • 23.07.2013r. wprowadzenie wykonawcy na budowę

 Termin zakończenia :

 • 30.09.2013r.

Opis : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej i oświetlenia drogowego zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, na terenie miejscowości Wieliszew w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Wieliszew oraz Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulic: Spacerowa, Świętojańska, Flisaków w Wieliszewie. Część zamówienia realizowanego w ramach zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Wieliszew współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Zakres przedmiotu zamówienia współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Wieliszew obejmuje:

 1. Budowę ścieżki rowerowej od Al. Solidarności do hali sportowej i ulicy Modlińskiej w Wieliszewie
 2. Budowę dróg gminnych: ulic Flisaków i Świętojańskiej w Wieliszewie w zakresie  budowy ciągu pieszo-jezdnego wraz ze zjazdami oraz przebudowa drogi gminnej - ulicy Spacerowej w Wieliszewie w zakresie budowy ścieżki rowerowej

Zakres przedmiotu zamówienia finansowanego wyłącznie ze środków własnych Zamawiającego w ramach tego samego zadania inwestycyjnego tj. „Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Wieliszew”obejmuje:

 1. Budowę jezdni drogi gminnej: ulicy Spacerowej wraz ze zjazdami

Zakres przedmiotu zamówienia finansowanego wyłącznie ze środków własnych Zamawiającego w ramach zadania inwestycyjnego tj. „Wykonanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulic: Spacerowa, Świętojańska, Flisaków w Wieliszewie obejmuje:

 1. Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej, Świętojańskieji Flisaków w Wieliszewie

Budowa drogi ul.Wspólna w Kałuszynie

Wartość : 447 259, 71 zł

Wykonawca :  Przedsiębiorstwo DROG - BET, ul.Wysockiego 2 m.260, 03-369 Warszawa

 • Termin rozpoczęcia : 24.10.2012r.
 • Termin zakonczenia : 31.07.2013r.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej - ulicy Wspólnej w Kałuszynie w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego zasilanego linią kablową w ramach zadania pn "Budowa drogi ul.Wspólna w Kałuszynie"

Przedmiotu zamówienia w zakresie branży drogowej obejmuje budowę drogi gminnej ul.Wspólnej w Kałuszynie, jako drogi kategorii D - dojazdowej o kategorii ruchu klasy KR-1, o następującym zakresie:

 • jezdnia szerokości 5,0m  z kostki betonowej brukowej
 • chodniki po obu stronach ulicy, szerokości 1,5m po stronie zachodniej i 2m po stronie wschodniej z kostki betonowej brukowej, obramowanie chodnika obrzeżem betonowym, na podsypce piaskowej.
 • zjazdy na posesję z betonowej kostki brukowej
 • zatoki postojowe dla pojazdów samochodowych z parkowaniem wzdłuż krawędzi jezdni z betonowej kostki brukowej
 • odwodnienie  pasa drogowego z deszczowych wód opadowych i roztopowych z powierzchni nawierzchni jezdni ulicy, zjazdów na posesje i zatok postojowych

Przedmiot zamówienia w zakresie branży elektrycznej obejmuje budowę sieci oświetlenia drogowego w pasie drogi gminnej - ulicy Wspólnej w zakresie budowy lini kablowej zasilającej 8 punktów świetlnych.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw i skwer w Łajskach

Wartość: 244 626, 64 zł brutto

Wykonawca:ZARBUD Zaręba Arkadiusz z siedzibą: Ołdaki-Stefanowi 7B lok.3,06-126 Gzy

Termin zakończenia: 18.06.2014.

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie ogólnodostępnego zorganizowanego skweru zieleni z wyznaczonym miejscem do rekreacji i wypoczynku osób starszych oraz placu zabaw dla dzieci w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw i skwer w Łajskach.

Przebudowa sali widowiskowo-konferencyjnej przy Urzędzie Gminy w Wieliszewie

Wartość: 1 829 010,00 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUDEX Krzysztof Skrzyoczyński

 • Termin rozpoczęcia: 10.09.2013 r.
 • Termin zakończenia: 30.05.2014 r.
Przebudowa remizy OSP Janówek

Wartość: 299 500,00 zł

Wykonawca: Usługi Ogółnobudowlane Tadeusz Głowiński

 • Termin rozpoczęcia: 04.03.2014 r.
 • Termin zakończenia: 09.05.2014 r.
Boisko na os. 600-lecia w Wieliszewie

Wartość: 349 803,05 zł

Wykonawca: "AMS Invst" s.c. Stanisław Chipczyński, Michał Czapski

 • Termin rozpoczęcia: 20.05.2013 r.
 • Termin zakończenia: 31.10.2013 r.
Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Wieliszew (Jezioro Wieliszewskie)

Wartość : 159 900,00 zł

Wykonawca : LINEK - EKO Sp. z o. o. Sp. k. Cybulice Małe, ul. Wiosenna 42, 05-152 Czosnów

 • Termin rozpoczęcia: 15.07.2013 r.
 • Termin zakończenia: 31.10.2013 r.

Opis : Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Wieliszew (Jezioro Wieliszewskie) w następującym zakresie:

a) wytyczenie i wykonanie kanału przepływowego na terenie zbiornika - działka o nr ewid. 436/3 obręb Wieliszew - o szerokości minimum 2m z usunięciem roślinności w formie umożliwiającej swobodny przepływ wód na odcinku około 1400mb - na odcinku od mostka do ujścia do kanału wraz z usunięciem przeszkód znajdujących się w dnie zbiornika;

b) częściowe oczyszczenie ww. zbiornika wodnego na terenie działki o nr ewid. 436/3 o łącznej pow. 1 ha o wymiarach około 400m x 25m na głębokość minimalną 1m z wykonaniem jednego odmulenia o wymiarach 15x5m i głębokości do 2m dla celów utworzenia miejsca gromadzenia się ryb dla ich przetrwania w środowisku wodnym;

Termin realizacji w zakresie prac określonych w podpunkach a i b to 12.09.2013r.

c) zarybienie zbiornika (po wykonaniu ww. prac) w ilości 100kg narybku: tj. karp, lin, karaś, szczupak.

Termin realizacji całego zadania to 31.10.2013 r.

Budowa placu zabaw w Komornicy

Wartość: 54 400,00 zł

Wykonawca: Roboty Ziemne-Budowlane Janusz Mróz

 • Termin rozpoczęcia: 29.08.2013 r.
 • Termin zakończenia: 09.09.2013 r.
Budowa placu zabaw w Krubinie

Wartość: 45 581,19 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" J. Oziębło

 • Termin rozpoczęcia: 07.08.2013 r.
 • Termin zakończenia: 10.09.2013 r.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Olszewnicy Starej

Wartość:  258 982,65 zł

Wykonawca: Roboty ziemne-budowlane Janusz Mróz z Legionowa

 • Data rozpoczęcia: 15.03,2013r.
 • Data Zakończenia: 06.09.2013r.

Na działce, na której znajduje się obecnie zarośnięty, nieoczyszczony staw z zaniedbanym otoczeniem jego brzegów, zaplanowano oczyszczenie zbiornika wodnego, ukształtowanie i uregulowanie jego brzegów oraz obsadzenie roślinnością wodną, sprzyjającą samooczyszczaniu wody. W otoczeniu brzegów znajdować się będzie nawierzchnia utwardzona, drewniany podest oraz ławki parkowe. Zaprojektowana zieleń tj. drzewa, krzewy, byliny i trawniki powinny służyć wypoczynkowi mieszkańców, dawać cień i możliwość odpoczynku na trawie.  Natomiast na działce położonej u zbiegu ulic Małej i Ogrodowej wydzielono teren przewidziany na skwer. Projekt przewiduje dwa place wypoczynkowe, ścieżki piesze oraz wygodny parking dla osób, które zdecydują się na dojazd autem. Wyposażenie skweru  składać się będzie z długich ławek wokół kolistych placów, altany drewnianej oraz dwóch urządzeń zabawowych dla dzieci. Nasadzenia w formie drzew, krzewów, traw ozdobnych, a także ogród w stylu japońskim nadawać będą temu miejscu uroku i będą niewątpliwe dodatkową atrakcją. Teren  zostanie oświetlony poprzez dowieszenie kilku lamp na istniejących słupach energetycznych.

Plan zagospodarowania przestrzeni publicznej w Olszewnicy Starej

Budowa placu zabaw w Skrzeszewie

Wartość: 30 460,46 zł

Wykonawca: ZARBUD Zaręba Arkadiusz

 • Termin rozpoczęcia: 07.08.2013 r.
 • Termin zakończenia: 20.08.2013 r.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Janówku Pierwszym

Wartość : 31 531,52 zł

Wykonawca :" NOVUM" WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW, Grom 36, 12-130 Pasym

 • Termin rozpoczęcia: 04.06.2013 r.
 • Termin zakonczenia : 24.06.2013r.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku około od 3 do 4 lat wraz z wyposażeniem terenu w elementy małej architektury, tj. ławki parkowe, kosze na śmieci, tablica z regulaminem oraz barierki wygradzajace z poprzeczką, jak również wykonaie nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadki w formie pola piaskowego ujętego w obrzeża elastyczne.

Elementy składowe placu zabaw:

 1. sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową - szt. 1;
 2. zjeżdżalnia - podest 1,3 m - szt. 1;
 3. bujak Sprężynowiec - szt. 2 ;
 4. gra interaktywna kółko i krzyżyk - szt. 1 :
 5. tablica rysunkowa podwójna - szt.1 ;
 6. ławka z oparciem - szt. 2 ;
 7. tablica z regulaminem - szt. 1;
 8. kosz na śmieci - szt. 1 ;
 9. barierka wygradzająca z poprzeczką - szt 4.

Zagospodarowanie terenu Plaży w Wieliszewie

Wartość: 209.973,30 zł

Wykonawca: P.W.DANBUD  Autoniówka 48, 26-630 Jedlina-Letnisko

 • Data rozpoczęcia: 04.03,2013r.
 • Data Zakończenia: 17.05.2013r.

Prace obejmują:

 • wykonanie pieszych dojść i placyków wraz z reperacją schodów wejściowych
 • wykonanie ogrodzonego placu zabaw
 • wykonanie boiska do piłki plażowej z montażem słupów do siatki do gry
 • wykonanie miejsc ogniskowych
 • montaż stołów do ping-ponga
 • montaż wyposażania dodatkowego jak ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice z regulaminem

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Michałów – Reginów i Łajski

Wartość: 223 860,00 zł

Firma: AMS Invest” s. c. Stanisław Chipczyński, Michał Czapski 05-500 Piaseczno, ul. Ludowa 3

Data zakończenia inwestycji: 30.11.2012 r.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie na mapie do celów projektowych kompletnej dokumentacji technicznej boisk sportowych (tj. boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę siatkową), placu zabaw dla dzieci oraz terenu rekreacyjnego w miejscowości Michałów-Reginów, gm. Wieliszew w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej.
Obecnie trwają prace budowlane. W ramach inwestycji dla najmłodszych powstaje plac zabaw o powierzchni ok. 260m2 z bezpieczną, piaskową nawierzchnią, wyposażony w najlepszej jakości zabawki (wielofunkcyjny sześciokąt, zestaw ze zjeżdżalnią, drabinkamii do wspinaczki i wieżyczką, karuzela, wagowa huśtawka ważka i dwa sprężynowe bujaki). Zakupione i zainstalowane będą ławki, kosze na śmieci i tablica z regulaminem. Dla bezpieczeństwa dzieci plac zostanie ogrodzony. 

Od placu zabaw Gmina wykona ścieżkę z kostki betonowej, prowadzącą wprost do altany biesiadnej. Tuż obok przewidziane jest miejsce na ognisko. 
Na działce gminnej położonej bezpośrednio przy ulicy Wrzosowej powstają dwa boiska dla miłośników gry w piłkę nożną i piłkę siatkową. Oba boiska będą wykonane z nawierzchni trawiastej. Wyposażone zostaną w bramki, dwa słupy z siatką i piłkochwyty zabezpieczające przed przedostawaniem się piłki poza tereny boisk. Na terenie zostanie również usytuowany nowy zamykany kontener do przechowywania sprzętu, a także ławeczki dla kibiców przy boisku.

 
Budowa budynku zaplecza sportowego ze świetlicą środowiskową w miejscowości Krubin

Wartość: 2 459 421,39 zł

Firma: "GRAND" Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Andrzej Grygiel Jasienna 200, 33-332 Korzenna

Daty:

 • Rozpoczęcia: 10.05.2010
 • Zakończenia: 2012

Opis: Roboty budowlane będą realizowane w ramach zadania pn.: Budowa obiektów sportowych ze świetlicą środowiskową w Krubinie. Zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową planuje się budowę budynku przy ul. Jeziornej w Krubinie. Przeznaczenie budynku - zaplecze sportowe dla pobliskiego boiska, świetlica środowiskowa, sala widowiskowa z zapleczem kuchennym , garażem dla dwóch samochodów, cztery szatnie sportowe, węzły sanitarne, biuro.

Wymiary planowanego budynku : 

Długość budynku – 37 m
Szerokość budynku – 15 m
Powierzchnia użytkowa – 786 m2 
Kubatura – 4155 m3

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – plac zabaw przy hali sportowej w Wieliszewie

Wartość: 39 454,07 zł

Firma: „NOVUM” Wyposażenie placów zabaw Grom 36, 12-130 Pasym

Daty realizacji zamówienia: 14.09.2012

Opis: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci w wieku 3-12 lat, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, ogrodzenie placu zabaw oraz uporządkowanie terenu po pracach montażowych.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

a) zrekultywowanie nawierzchni trawiastej – w części będącej zasięgiem prac montażowych;

b) zakup i montaż urządzeń zabawowych, tj.:

 • zestaw zabawowy – 1 szt.;
 • sześciokąt wielofunkcyjny – 1 szt.;
 • kiwak konik – 1 szt.;
 • kiwak koniczynka – 1 szt.;
 • karuzela – 1 szt.;
 • huśtawka ważka – 1 szt.;
 • huśtawka wahadłowa – 1 szt.;
 • ścianka wspinaczkowa – 1 szt.

c) zakup i montaż elementów małej architektury (tj. ławki – 2 szt., kosze – 2 szt., regulamin);

d) wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z furtką;

e) uporządkowanie terenu po pracach montażowych;

f)  wykonanie trawników dywanowych.

Chodnik z Gimnazjum do hali sportowej

Wartość: 27 675 zł 

Firma: "Tombud" Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Anuszkiewicz

Michałów-Reginów, ul. Warszawska 3

Data zakończenia inwestycji: 30.08.2012

Opis: Budowa chodnika jest niezwykle istotna ze względu na bezpieczeństwo młodzieży, która przechodziła z Gimnazjum do hali sportowej na lekcje wychowania fizycznego.

Młodzież musiała chodzić do hali dłuższą trasą, wzdłuż ruchliwej drogi, co stanowiło zagrożenie dla jej bezpieczeństwa. Dlatego trwają intensywne prace, dzięki którym od nowego roku szkolnego młodzież będzie mogła bezpiecznie się przemieszczać. Chodnik będzie prowadził od Al. Solidarności do hali sportowej. W miarę możliwości w przyszłości planowane są kolejne etapy tej inwestycji, które będą polegały na ułożeniu ścieżki rowerowej oraz zapewnieniu oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego.

Plac Zabaw w Wieliszewie

Wartość: 228 000,00 zł

Firma: Przetarg na wykonanie placu zabaw wygrała firma AG-COMPLEX Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 44.

Daty:

 • Rozpoczęcia: 07.11.2011
 • Zakończenie: listopad 2011

Opis: Na początku listopada Urząd Gminy Wieliszew rozstrzygnął przetarg nieograniczony na wykonanie placu zabaw w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”.
Plac Zabaw zlokalizowany będzie przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wieliszewie, przy ul. Modlińskiej. Na tę inwestycję Gmina otrzymała dotację w wysokości 115 450,00 zł. 
Zgodnie z wytycznymi Programu Rządowego „Radosna Szkoła” plac zabaw będzie miał powierzchnię ok. 500 m2. Nawierzchnia placu zabaw wykonana będzie w większości z „nawierzchni bezpiecznej – pianki” w kolorze pomarańczowym, nawierzchni tartanowej – ścieżki w kolorze niebieskim oraz nawierzchni trawiastej. 

Na placu zabaw zostaną ustawione następujące zabawki: dwa zestawy wież z mostkami, przeplotniami, drabinkami i zjeżdżalniami, dwie podwójne huśtawki, trzy bujaki oraz sprzęt do zabaw zręcznościowych – linarium, drążki gimnastyczne, poręcze i równoważnia. Ponadto na terenie placu zabaw zostaną ustawione dwa stoliki, cztery ławki i kosze na śmieci. Plac zabaw zostanie ogrodzony oraz wyposażony w regulamin.

Adaptacja budynku remizy strażackiej na potrzeby sali zebrań z zapleczem socjalnym w Kałuszynie, ul. Mickiewicza

Wartość: 887 723,56 zł

Firma: "ŁUNIBUD" Spółka Jawna Wiesław Łuniewski, Irena Łuniewska Warszawa ul. Bora Komorowskiego 12/21

Daty:

 • Rozpoczęcia: 08.12.2010
 • Zakończenia: maj 2012

Opis: Roboty budowlane będą realizowane w ramach zadania pn. : ,,Adaptacja budynku remizy strażackiej na potrzeby sali zebrań z zapleczem socjalnym w Kałuszynie”. Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną planuje się rozbiórkę części budynku remizy, wybudowanie nowego pomieszczenia sali zebrań w części parterowej oraz poddasza użytkowego nad salą ze świetlicą i sanitariatami. Kubatura nowego obiektu wynosi 1781m3, powierzchnia użytkowa nowego obiektu wynosi 353 m2.

Wodociągowanie środkowo-zachodniej części Gminy Wieliszew

Wartość: 7 226 134,49 PLN

Firma: Wykonawca wyłoniony z przetargu nieograniczonego:
Wykonawstwo Robót Wodno - Sanitarnych "Bango" spółka jawna Sławomir Goszczyński, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki
Brochocinek 11, 09-410 Płock

Daty:

Rozpoczęcia: 24.06.2009
Zakończenia: 10.10.2011

Opis: Budowa odbywała się w ramach zadania występującego w planie budżetu Gminy pod nazwą: „Wodociągowanie środkowo-zachodniej części Gminy Wieliszew – etap I.” W ramach niniejszej inwestycji wybudowano sieć wodociągową w miejscowościach Krubin, Olszewnica Stara, Olszewnica Nowa, Janówek Pierwszy, Janówek Drugi, Góra o średnicach od DN 80 do DN 200 z rur PCV - o łącznej długości 29501 mb, ponadto wykonano sieć z rur PE o średnicach od DN 40 do DN 150 - o łącznej długości 4603 mb. Całkowita długość sieci wyniosła 34104 mb. Jednocześnie z budową sieci wodociągowej została wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Janówku Pierwszym, która została oddana do użytku jeszcze w ubiegłym roku. W ramach inwestycji wykonano także przyłącza wodociągowe w granicach posesji, których kosztami zostali obciążeni ich właściciele. Na realizację powyższego zadania Gmina Wieliszew uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczek w wysokości 1.500.000,00 PLN na budowę Stacji Uzdatniania Wody oraz w wysokości 1.000.000,00 PLN na dokończenie budowy sieci wodociągowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 7.226.134,49 PLN.

Wykonawcą robót była firma Wykonawstwo Robót Wodno – Sanitarnych „BANGO” Spółka Jawna Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszek, Wojciech Nowicki z siedzibą w Płocku. Nadzór nad robotami pełnili Inspektorzy Nadzoru wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Wykonawca, pomimo pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji problemów, starał się rozwiązywać je wraz z Inspektorem Nadzoru, Projektantem oraz przedstawicielami Inwestora nie wstrzymując prac budowlanych. W rezultacie z wody doprowadzonej nowo wybudowaną siecią wodociągową korzystają już 564 gospodarstwa domowe.

Oświeltenie w Olszewnicy Starej

Wartość: 49 056,67 PLN

Firma: Usługi Dźwigowo – Montażowe Łukasz Skup z siedzibą w Siedlcach.

Daty:

 • Rozpoczęcia: 29.07.2011
 • Zakończenia: 31.08.2011

Opis: Zakończono budowę oświetlenia na ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej. Był to kolejny i ostatni już etap budowy oświetlenia na tej ulicy. W ramach zadania ustawiono 13 nowych słupów i zamontowano 22 lampy (9 lamp na słupach istniejących). Wykonawcą była firma Usługi Dźwigowo – Montażowe Łukasz Skup z siedzibą w Siedlcach. Wartość zadania – 49 056,67 PLN brutto. Ten etap zakończył prace związane z oświetleniem ul. Wiejskiej na całej długości.

Budowa kanalizacji w miejscowości Łajski

Wartość: 8.781.827,19 PLN

Firma: Przedsiębiorstwo Maciej i Wiesław Gramowscy ATA – TECHNIK sp. jawna
osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

Daty:

 • Rozpoczęcia: 30.05.2009
 • Zakończenia: 10.08.2011

Opis: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łajski, Gmina Wieliszew - etap I i II. 

ETAPY I i II objęły następujące ulice:

ETAP I:

ul. Nowodworska, Suwalna, Choinowa, Grzybowa, Białobłocka, Paprociowa, Bukowa, Modrzewiowa, ulice nr 1-7

ETAP II: 

ul. Leśna, Kasztanowa, Wierzbowa, ulice nr 8-19 i boczna do Leśnej.

W ramach zadania wykonano łącznie 12,7 km kanałów w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym oraz przyłącza kanalizacyjne w pasie drogowym. Zadanie obejmowało także budowę sześciu przepompowni ścieków. Budowa kanalizacji stworzyła możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni w Orzechowie ze wszystkich gospodarstw zlokalizowanych w rejonie ulic Suwalnej, Choinowej, Leśnej, Grzybowej, Nowodworskiej, Białobłockiej, Paprociowej, Bukowej, Modrzewiowej oraz pozostałych ulic nie posiadających nazw. Obecnie podłączone do sieci kanalizacyjnej zostały 284 gospodarstwa domowe. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8.781.827,19 PLN. Na niniejsze zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.764.710,02 zł.

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wody w Wieliszewie

Firma: PPHU EXP-IMP PRO-INVEST-BUD 
ul. Bohaterów Modlina 27
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Daty:

 • Rozpoczęcia: 25.03.2011
 • Zakończenia: 29.04.2011

Opis: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wody w Wieliszewie – Wykonawcą była firma P.P.H.U. Exp. – Imp. PRO-INWEST-BUD M. Wojciechowska, P. Przyborski z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim. Koszt inwestycji wyniósł brutto 179 912,75 PLN. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo jezdny na odcinku od Al. Solidarności do wejścia do gimnazjum wraz z oświetleniem, parking dla samochodów, drogę dojazdową do budynku przepompowni wód deszczowych. Ponadto oczyszczono cały teren wokół zbiornika wód opadowych oraz wykonano ogrodzenie tego terenu zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo młodzieży uczęszczającej do Gimnazjum. Termin umowny zakończenia inwestycji 29.04.2011 r. został dotrzymany.

Urządzanie placu zabaw w Olszewnicy Nowej

Wartość: 56 961,80 PLN

Firma: "AKANT" Jacek Sławiński ul. Partyzantów 241, 05-155 Leoncin

Daty:

 • Rozpoczęcia: 09.11.2010
 • Zakończenia: 20.01.2011

Opis: Wykonawcą była firma AKANT Jacek Sławiński z siedzibą w Leoncinie. Roboty zostały zakończone 20.01 2011 r. Protokół odbioru spisano w dniu 24.01.2011 r. Koszt inwestycji wynosił 56 961,80 PLN brutto. W ramach zadania wykonano nawierzchnię piaskową pod części składowe placu zabaw oraz nawierzchnię ziemną pod nowy trawnik. Na placu zostały zamontowane zestawy zabawek dla dzieci: zestaw Alina, huśtawka podwójna i ważka, bujaki sprężynowe. Ponadto zamontowano altanę ze stolikami i ławkami, kosze na śmieci, płotek drewniany oraz palisadę drewnianą. Plac zabaw zaopatrzony jest zgodnie z wymogami w regulamin placu zabaw.

Urządzanie placu zabaw w Olszewnicy Nowej

Wartość: 56 961,80 PLN

Firma: "AKANT" Jacek Sławiński ul. Partyzantów 241, 05-155 Leoncin

Daty:

 • Rozpoczęcia: 09.11.2010
 • Zakończenia: 20.01.2011

Opis: Wykonawcą była firma AKANT Jacek Sławiński z siedzibą w Leoncinie. Roboty zostały zakończone 20.01 2011 r. Protokół odbioru spisano w dniu 24.01.2011 r. Koszt inwestycji wynosił 56 961,80 PLN brutto. W ramach zadania wykonano nawierzchnię piaskową pod części składowe placu zabaw oraz nawierzchnię ziemną pod nowy trawnik. Na placu zostały zamontowane zestawy zabawek dla dzieci: zestaw Alina, huśtawka podwójna i ważka, bujaki sprężynowe. Ponadto zamontowano altanę ze stolikami i ławkami, kosze na śmieci, płotek drewniany oraz palisadę drewnianą. Plac zabaw zaopatrzony jest zgodnie z wymogami w regulamin placu zabaw.

Budowa kanalizacji w Michałowie - Reginowie

Wartość: 2 208 670,75 PLN

Firma: IBF Budownictwo Sp. z o. o. ul. Sidorska 83 21-500 Biała Podlaska

Daty:

 • Rozpoczęcia: 15.12.2009
 • Zakończenia: 28.12.2010

Opis: Budowa kanalizacji sanitarnej w Michałowie Reginowie. Wykonawcą robót była firma IBF Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej. Koszt inwestycji wyniósł 2 208 670,75 PLN brutto. W ramach inwestycji wybudowano łącznie 1366,27 mb kanałów grawitacyjnych, 1436,85 mb kanałów tłocznych, 44 szt. przyłączy kanalizacyjnych oraz przepompownię ścieków. Inwestycja została zakończona 28.12.2010 r. i przekazana do eksploatacji Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Ogrodzenie zbiornika, Aleja Solidarności

Wartość: 129 930 zł

Firma: Adbud Zakład Ślusarsko-Budowlany Wielobranżowy Wieliszew ul. Modlińska 37

Daty:

 • Rozpoczęcia: 18.11.2010 
 • Zakończenia: 23.12.2010

Opis: Budowa ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych profilowanych ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze zielonym wraz z prefabrykowaną podmurówką o długości 340 mb oraz dwóch bram wjazdowych o szerokości 6m. Projekt realizowany w ramach zadania budżetowego pn. "poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej miejscowości Wieliszew".

Budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem w miejscowości Janówek Pierwszy

Wartość: 2 681 560,00 zł

Firma: Zakład Usług Brukarskich ADROG Spółka Jawna Adam Dybcio - Eugenia Dybcio, 00-388 Warszawa ul. Dobra nr 6, lok. 14, 00-388 Warszawa

Daty:

 • Rozpoczęcia: 05.03.2010
 • Zakończenia: 27.10.2010

Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej wraz z oświetleniem drogowym w miejscowości Janówek Pierwszy (osiedle przy kościele). Zadanie obejmuje budowę nawierzchni jezdni z kostki betonowej, budowę chodników i zjazdów na posesje z kostki betonowej, odwodnienie w formie rowu chłonno - odparowywalnego z drenem francuskim oraz pobocza utwardzone płytami eko.

Oświetlenie drogowe (II etap) obejmuje montaż latarni oświetleniowych na słupach stalowych, zasilanych kablem ziemnym. Łączna długość dróg (ulic) do wykonania wynosi 3,37 km. Ilość słupów oświetleniowych - 58 sztuk

Termin zakończenia inwestycji - 30.10.2010 r.

Budowa gimnazjum gminnego

Wartość: 10 292 209,67 zł

Firma: 
KARMAR S.A.
ul. Taborowa 16
02-699 Warszawa

Daty:

 • Rozpoczęcia: 22.04.2009
 • Zakończenia: 27.07.2010

Opis: Projektowany budynek gimnazjum gminnego z zespołem żywieniowym jest obiektem dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym i z częściowym podpiwniczeniem. Budynek gimnazjum realizuje program użytkowy dla 300 uczniów (12 oddziałów). 

Całkowita powierzchnia: 4.574,00 m2
Powierzchnia zabudowy: 1.860,00 m2
Kubatura nadziemna: 14.123,70 ; podziemna: 2.293,30 m3
Kubatura całkowita: 16.417,00 m2

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa gimnazjum gminnego w miejscowości Wieliszew wraz z wyposażeniem i montażem urządzeń dla kuchni i stołówki.

Budowa Al. Solidarności w Wieliszewie

Wartość: 427 000 zł

Firma: 
PARTNER s.j.
ul. Dębowa
05-123 Chotomów

Daty:

 • Rozpoczęcia: 02.04.2010
 • Zakończenia: 15.06.2010

Opis: Budowa drogi gminnej Alei Solidarności w miejscowości Wieliszew wraz z oświetleniem drogowym na długości 640 po lewej stronie ulicy. W zakres inwestycji wchodzi budowa chodnika jednostronnego, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje, dwóch zatok autobusowych, oświetlenia drogowego od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania przy Urzędzie Gminy Wieliszew (13 punktów świetlnych) . Częścią inwestycji jest również oznakowanie pionowe i poziome na całej długości jezdni ulicy, ścieżki rowerowej i chodnika. 

Ścieżka rowerowa z kostki brukowej betonowej koloru szarego typu HOLLAND o szer. 1,50 m 

Program "Moje Boisko – Orlik 2012"

Wartość: 1 336 000,00 zł

Firma: Wykonawca EPOTIS Sp. z o.o. z Warszawy

Daty:

 • Rozpoczęcia: 15.09.2009
 • Zakończenia: 14.12.2009

Opis: Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym).

Program zakłada wybudowanie nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.

Głównymi celami programu są:

 • udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera animatora,
 • popularyzacja aktywnego stylu życia, a wiec rodzinnych zawodów sportowych, weekendów ze sportem i turystyką, itp.

Podstawowym warunkiem przystąpienia do programu jest założenie, że wybudowany obiekt będzie dofinansowywany z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ogólnodostępny, korzystanie z niego będzie nieodpłatne oraz pod nadzorem trenera animatora sportu.

Program obejmuje budowę kompleksu sportowo - rekreacyjnego w skład którego wchodzą:
a) dwa boiska sportowe - boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości min. 6 m, wykonane z siatki powlekanej i montowane w sposób trwały z podłożem,

b) nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej z trawą syntetyczną o wysokości min. 40 mm,

c) wyposażenie sportowe trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną) - boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19.1m x 32.1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m, z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach.

d) nawierzchnia boiska poliuretanowa, wykonana na podbudowie dynamicznej, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych.

Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową):

 • budynek sanitarno - szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo - modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:
 • magazyn sprzętu gospodarczo - sportowego,
 • szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
 • zespół higieniczno - sanitarny,
 • pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

Inwestycja współfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 333 000 zł oraz 333 000 z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego. 670 000 zł pochodzi z środków własnych budżetu gminy Wieliszew.

Inwestycja przekazana w użytkowanie 28.01.2010

Budowa drogi gminnej

Wartość: 1 598 530,13 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I" Spółka Jawna

Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski. Zygmunt Piotrowski 

ul. H. Sienkewicza 13, 05-230 Kobyłka

Daty:

 • Rozpoczęcia: 30.03.2009
 • Zakończenia: 30.09.2009

Opis: Droga gminna nr 01226014 Skrzeszew – Chotomów na odcinku od km 0+000 do 2+485 współfinansowana jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 zwanego popularnie "Schetynówką"

Budowa ulicy Al. Solidarności - etap II

Wartość: 1 031 520,16

Firma: Spółdzielnia Robot Budowlano - Drogowych Tłuszcz, ul. Zaściankowa 1

Daty:

 • Rozpoczęcia: 12.09.2008
 • Zakończenia: 10.07.2009

Opis: Projekt obejmuje budowę drogi – ulicy Al. Solidarności wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+025 do km 0+498,80 tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631 w km 20+375 do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Modlińską przy Urzędzie Gminy.

Budowa drogi w miejscowości Łajski

Wartość: 400 868,60 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I" Spółka Jawna Mieczysław Piotrkowski, Paweł Piotrkowski, Zygmunt Piotrkowski 
ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

Daty:

 • Rozpoczęcia: 10.04.2009
 • Zakończenia: 25.06.2009

Opis: Budowa nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Moniuszki w Łajskach na podbudowie z kruszyw łamanych szer. 5,00 m długości 143, 51m, budowa nawierzchni jezdni bocznego zaułka z betonowej kostki brukowej szer. 4,50m, długości 74, 74m oraz chodników obustronnych z betonowej kostki brukowej z zatokami postojowymi dla samochodów osobowych o szer. 2,00m.

Budowa ul. Prostej w Olszewnicy Starej

Wartość: 530 729,56 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Spółka Jawna Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski 
ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

Daty:

 • Rozpoczęcia: 20.04.2009
 • Zakończenia: 22.06.2009

Opis: Budowa ul. Prostej w Olszewnicy Starej od km 0+000 do km 0+837

Przyczyną dla której podjęta została realizacja w/w odcinka drogi jest zapewnienie mieszkańcom wsi OLSZEWNICA STARA dojazdu do pól uprawnych jak i do zabudowań gospodarskich zlokalizowanych przy tej drodze. Stan techniczny drogi jest bardzo zły. Wody spływające w wyniku roztopów oraz ulewnych opadów powodują wyrywanie nawierzchni drogi gruntowej w związku z czym droga okresowo staje się nieprzejezdna. Powoduje to również konieczność wykonywania jej częstych napraw. 

Droga ta jest jedyną możliwą drogą dojazdową dla rolników do zabudowań gospodarczych, pól uprawnych, jak również do punktów skupu i innych rynków zbytu płodów rolnych. 

Dodatkowym efektem przebudowy drogi będzie łatwiejszy i bezpieczniejszy dojazd producentów rolnych do urzędów (w tym dysponującymi środkami unijnymi) jak i dzieci do szkół.

Budowa kanalizacji w Wieliszewie

Wartość: 76 860,00 zł

Firma: Zakład Usług Budowlanych "INWOKAN" Tomasz Mianowski 
077-200 Wyszków, ul. Różana 5

Daty:

 • Rozpoczęcia: 15.03.2009
 • Zakończenia: 20.05.2009

Opis: Budowa kanalizacji w ul. bocznej od ul. Niepodległości w Wieliszewie w ramach zadania: Budowa kanalizacji Wieliszew.

Oświetlenie w miejscowości Olszewnica Stara

Wartość: 43 059,71 zł

Firma: Instalatorstwo Elektryczne 
Stefan Słoniewski 
05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 121

Daty:

 • Rozpoczęcia: 15.04.2009
 • Zakończenia: 15.05.2009

Opis: Budowa punktów świetlnych w ul. Wiejskiej w Olszewnicy Starej na istniejących słupach na długości 912 m z wysięgnikiem sztuk 12 oraz opraw oświetleniowych sztuk 12.

Chodnik i odwodnienie

Wartość: 30 868,44 zł

Firma: Firma PARTNER Spółka Jawna
Krzysztof Czarnecki, Maciej Korolec
05-123 Chotomów, ul. Dębowa 24

Daty:

 • Rozpoczęcia: 25.03.2009
 • Zakończenia: 30.04.2009

Opis: Wykonanie chodnika i odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Olszewnicy Starej w ramach zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie terenu rekreacyjno – sportowego w Olszewnicy Starej”

Ogrodzenie panelowe i bramy uchylne

Wartość: 38 936,91zł

Firma: PPH "Met-Pol" Jacek Lewandowski 
ul. Lewinowska 41B, Warszawa

Daty:

 • Rozpoczęcia: 25.03.2009
 • Zakończenia: 30.04.2009

Opis: Wykonanie ogrodzenia panelowego o długości 125 mb, dwóch bram uchylnych o szerokości 4500 mm i 5000 mm oraz dwóch furtek o szerokości 1000 mm i 1200 mm w ramach zadania. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Skrzeszewie.

Budowa oświetlenia

Wartość: 26 840,00 PLN

Firma: Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne Stefan Słoniewski 
05-135 Wieliszew 
ul. Modlińska 121

Daty:

 • Rozpoczęcia: 31.03.2009
 • Zakończenia: 30.04.2009

Opis: Budowa punktów świetlnych w ul. Dębowej w miejscowości Wieliszew.
Słupy stalowe z wysięgnikiem jednoramiennym, 5 sztuk.

Budowa chodnika

Wartość: 198 202,32 zł

Firma: PARTNER Spółka Jawna Krzysztof Czarnecki, Maciej Korolec

Daty:

 • Rozpoczęcia: 18.03.2009
 • Zakończenia: 30.04.2009

Opis: Budowa chodnika o długości 900 m i szerokości 2,0 m oraz przebudowa oświetlenia w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Okunin-PAN Góra ul. Rzeczna".

Budowa punktów świetlnych

Wartość: 27 816,00 zł

Firma: Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne Stefan Słoniewski 
05-135 Wieliszew

Daty:

 • Rozpoczęcia: 23.02.2009
 • Zakończenia: 15.04.2009

Opis: Budowa punktów świetlnych w ul. Żurawiej w Wieliszewie. Oświetlenie ulicy i chodnika za pomocą ośmiu słupów stalowych z wysięgnikiem jednoramiennym.

Przebudowa drogi w Michałowie - Reginowie

Wartość: 55 439,36 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Handlu i Obrotu POLHILD I Kobyłka, ul. Sienkewicza 13

Daty:

 • Rozpoczęcia: 04.12.2008
 • Zakończenia: 12.12.2008

Opis: Przebudowa drogi ul. Długa i Prosta w Michałowie-Reginowie - ul. Długa- nakładka asfaltowa 1800 m2.

Oświetlenie w Sikorach

Wartość: 81 420,91 zł

Firma: Zakłąd Usługowy Instalatorstwo Elektryczne Stefan Słoniewski 
Wieliszew, ul. Modlińska 121

Daty:

 • Rozpoczęcia: 14.10.2008
 • Zakończenia: 01.12.2008

Wykonanie oświetlenia w ciągu dróg w gminie Wieliszew - ul. Główna w Sikorach - montaż słupów ŻN - 10 oraz opraw oświetleniowych - 19 szt.

Centrum Kultury w Łajskach

Wartość: 3 589 879,71 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „WODBUD” S.A., ul. 3 Maja 53, 07-200 Wyszków

Daty:

 • Rozpoczęcia: 05.07.2006
 • Zakończenia: 01.12.2008

Opis: Wykonanie nowoczesnego Centrum Kultury w Łajskach. 
W budynku mieszczą się m.in. „Pokój Zainteresowań”, nowoczesna sala widowiskowa oraz sala fitness. Fundusze przeznaczono na prace budowlano – montażowe (na kwotę 3.493.396,03zł) oraz na:

 • nadzór inwestorski
 • aktualizację map do celów projektowych
 • opracowanie „planu rozwoju miejscowości” Łajski
 • opracowanie koncepcji architektonicznej
 • opracowanie projektu budowlanego Centrum Kultury
 • ubezpieczenie budynku Centrum Kultury
 • przebudowę linii niskiego napięcia

Razem : 96.483,68 zł

Wodociąg

Wartość: 65 962 zł

Firma: TBS Wieliszew 
ul. Modlinska 1

Daty:

 • Rozpoczęcia: 03.08.2008
 • Zakończenia: 19.11.2008

Opis: Budowa wodociągu L= 164 mb - ul. Topolowa Łajski

Budowa drogi

Wartość: 169 664,58 zł.

Firma: Przedsiębiorstwo Handlu i Obrotu POLHILD I Kobyłka, ul. Sienkiewicza 13

Daty:

 • Rozpoczęcia: 04.08.2008
 • Zakończenia: 19.11.2008 

Opis: Budowa drogi ul. Topolowa Łajski od ul. Nowodworskiej w kierunku Wodociągowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Wartość: 149 060 zł

Firma: Inwokan Wyszków, ul. Różana 5

Daty:

 • Rozpoczęcia: 10.09.2008
 • Zakończenia: 31.10.2008

Opis: Budowa kanalizacji sanitarnej L= 248 m - ul. w Łajskach

Przebudowa pompowni przy Urzędzie Gminy Wieliszew

Wartość: 398 789,40 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe WODBUD S.A. Wyszków, ul. 3 Maja 53

Daty:

 • Rozpoczęcia: 20.08.2008
 • Zakończenia: 30.10.2008

Opis: Inwestycja mająca na celu zagospodarowanie ścieków i polepszenie ochrony środowiska w Gminie.

Budowa drogi ul. Brzozowa w m. Łajski

Wartość: 118 113,96 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu " Polhild I " ul. H. Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

Daty:

 • Rozpoczęcia: 21.07.2008
 • Zakończenia: 30.09.2008

Opis: Zakres robót drogowych - wykonanie podłoża, podbudowy oraz nawierzchni, ustawianie krawężników: ułożenie chodnika, wykonanie odwodnienia: miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, pobocza; wjazdy do posesji i na pola.

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ulicy Świętojańskiej w Wieliszewie

Wartość: 425 514,09 zł

Firma: Przesiębiorstwo Robot Wodno - Inżynieryjnych "MELWOBUD" ul. Niechodzka 7, 06-400 Ciechanów

Daty:

 • Rozpoczęcia: 05.05.2008
 • Zakończenia: 30.09.2008

Opis: Długość sieci kanalizacyjnej ogółem: 893 m. rury PVC śr. 200 mm 2 m - rury ciśnieniowe PE śr. 75 mm. Studzienki z wyposażeniem i przykanaliki.

Budowa drogi ul. Jarzębinowej w m. Wieliszew

Wartość: 214 242,18 zł

Firma: Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Obrotu "POLHILD I" ul. H. Sienkewicza 13, 05-230 Kobyłka

Daty:

 • Rozpoczęcia: 22.04.2008
 • Zakończenia: 31.07.2008

Opis: Dane liczbowe: szerokość pasa drogowego – 10,00m, długość pasa drogowego – 233m, szerokość jezdni – 5,00m-5,50m, szerokość powierzchni chłonno-odparowujących – 2,50m-3,00m, szerokość chodnika – 2,00m (z kostki brukowej), jezdnia zamknięta krawężnikiem 15x30 na ławie betonowej, a od strony ogrodzeń obrzeżem betonowym 8x30.

Budowa drogi ul. Norwida, Kałuszyn

Wartość: 281 242,79 zł brutto

Firma: Polhild I ul. Henryka Sienkiewicza 13, 05-230 Kobyłka

Daty:

 • Rozpoczęcia: 18.06.2008
 • Zakończenia: 31.07.2008
Budowa jezdni

Wartość: 694 977 zł

Firma: Drogi i Mosty
06-100 Pułtusk, Kacice 76

Daty:

 • Rozpoczęcia: 06.11.2008
 • Zakończenia: 17.06.2008

Opis: Budowa drogi ul. Polna - L= 900mb szer. 5,5.