Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    15°C
Zmiana zasad naboru wniosków w programie "Rodzina 500+"

Od 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady naboru wniosków do rządowego programu „Rodzina 500+”. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował nowe wnioski i wypłacał na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze (np. na nowonarodzone dzieci) oraz od 1 lutego 2022 r. będzie przyjmował wnioski na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres który rozpocznie się od 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Pracownicy ZUS będą pełnić dyżury w zakresie przyjmowania wniosków na nowych zasadach w siedzibie OPS przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4 w dniach 13 i 27 stycznia 2022. 

 

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal będą realizowały dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  

Ważne:

Gminy będą również kontynuowały do 31 maja 2022 r. wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych na obecny okres świadczeniowy z wniosków  złożonych do 31 grudnia 2021 r.

Jeśli więc w 2021 r. osoba złożyła już w gminie wniosek na trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. okres świadczeniowy 2021/2022, nie powinna składać ponownie w ZUS wniosku o świadczenie na ten okres.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze, na nowych zasadach, będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.

Warto dodać, że wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej – na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

plakat zmiana zasad 500 plus

 

16-05-2022
Zebranie sołeckie mieszkańców wsi Wieliszew 20…
16-05-2022
Olszewnica Stara 17 maja. Od 9:00 do 16:00
16-05-2022
Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na…
13-05-2022
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 19…