Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    7°C
Zebranie wiejskie sołectwa Kałuszyn

Zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Kałuszyn, które odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. o godz. 18.30 w Sali zebrań w OSP Kałuszyn, ul. Mickiewicza 7.
W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na godz. 19.00

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie zebrania.
2.    Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
3.    Informacja o działalności sołectwa.
4.    Zmiany w funduszu sołeckim na 2021 rok.
5.    Przyjmowanie wniosków do funduszu sołeckiego na 2022 rok, podjęcie uchwały.
6.    Wnioski sołectwa Kałuszyn do budżetu gminy Wieliszew na 2022 rok.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie zebrania.
                                                    

Sołtys wsi Kałuszyn
Leszek Kleiman

 

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew