Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, pochmurno z przejaśnieniami
  pochmurno z przejaśnieniami
  18°C
Sesja Rady Gminy Wieliszew

zapraszamy do wzięcia udziału w XXX sesji Rady  Gminy Wieliszewktóra odbędzie się w dniu  13 kwietnia 2021 r., o godz. 1000Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXX sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 3 grudnia 2020 r., 29 grudnia 2020 r., 1 lutego 2021 r., 17 lutego 2021 r.,  25 lutego 2021 r.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Legionowskiemu w 2021 roku /z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo-ortopedycznej/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu /z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii zajęciowej św. Rity w Legionowie/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego w 2021 roku /z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021 od przedsiębiorców prowadzących punkty na terenie Gminy Wieliszew.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klas VI w latach szkolnych 2016/2017 – 2021/2022.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XIV/169/2020 Rady Gminy Wieliszew z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Wieliszew.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym położonej w miejscowości Kałuszyn gmina Wieliszew.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Topolina gmina Wieliszew.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Komornica, gm. Wieliszew.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Krubin, gm. Wieliszew (teren położony przy ul. Jeziornej).
 21. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu Krajowego Planu Odbudowy i  Budowania Odporności (KPO).
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak

 

 

07-04-2021
Łajski - ul. Topolowa i Klonowa
06-04-2021
Sesja Rady Gminy Wieliszew
06-04-2021
Od 6 do 9 kwietnia 2021 r.
06-04-2021
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze