Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie małe
  zachmurzenie małe
  27°C
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 19 maja, godz. 16:45

Zapraszam do udziału w posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godz. 16.45, w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie petycji mieszkańców Michałowa-Reginowa w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Polnej.
 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 22.02.2022 r./.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

         Skarg, Wniosków i Petycji

      Renata Gostkowska-Maczuga

23-06-2022
Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego
22-06-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na lipiec
21-06-2022
Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
21-06-2022
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie…