Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  30°C
Posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, które odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 29.05.2023 r., z dn. 29.08.2023 r. oraz z dn. 29.09.2023 r./.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 5. Informacja Wójta Gminy na temat przygotowania do sezonu zimowego (sprzęt, pracownicy, roboty zlecone i przetargowe).
 6. Informacja Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości dotycząca bieżącej realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz o wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem parametrów urbanistycznych.
 7. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych oraz przeprowadzonych przetargów.
 8. Informacja dotycząca inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych na terenie Gminy Wieliszew:
  1. Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo-Zegrze,
  2. Remont linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew-Zegrze.
 9. Informacja dotycząca planowanej przez CPK Sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A. budowy linii kolejowej dużej prędkości mającej przebiegać przez teren Gminy Wieliszew.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski

12-07-2024
Kino plenerowe
11-07-2024
Z dniem 15 lipca 2024 r. przestanie funkcjonować…
09-07-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na sierpień 2024 r.
03-07-2024
Czasowa zmiana organizacji ruchu