Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, bezchmurnie
  bezchmurnie
  21°C
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 20 maja, godz. 10.00

KOMISJA REWIZYJNA

RADY GMINY WIELISZEW

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 20 maja 2022 r. o godz. 10.00, w Urzędzie Gminy Wieliszew, pokój nr 110.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 30.03.2022 r./.
 4. Kontrola w Referacie Podatków w zakresie wydawania decyzji oraz płynności opłat i zaległości.
 5. Kontrola w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości w zakresie opłaty planistycznej i adiacenckiej oraz wydawanych decyzji.
 6. Wypracowania opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wieliszew za 2021 r. i wystąpienie do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wieliszew.
 7. Kontrola faktur za miesiące marzec-kwiecień 2022 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamkniecie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                       Jan Sołtys

05-08-2022
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Olszewnicy Starej…
03-08-2022
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i obsługa 500+…
03-08-2022
Składanie wniosków
03-08-2022
Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica Bitwy…