Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, pochmurno z przejaśnieniami
  pochmurno z przejaśnieniami
  18°C
Posiedzenie komisji

8 kwietnia 2021 r., o godz. 15.30 odbędzie się  posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 4. Działania Referatu Ochrony Środowiska na rzecz utrzymania czystości i porządku
  w  Gminie.
 5. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie.
 6. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 03.09.2020 r., 09.02.2020 r ./.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii  Grażyna Kwiatkowska

 

07-04-2021
Łajski - ul. Topolowa i Klonowa
06-04-2021
Sesja Rady Gminy Wieliszew
06-04-2021
Od 6 do 9 kwietnia 2021 r.
06-04-2021
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze