Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, pochmurno z przejaśnieniami
  pochmurno z przejaśnieniami
  18°C
Posiedzenie Komisji

8 kwietnia 2021 r., o godz. 17.00, odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 4. Informacja dotycząca inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych na terenie Gminy Wieliszew:

- rozbudowa DK 61 na odcinku Legionowo – Zegrze,

            - remont linii kolejowej nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze.

 1. Informacja dotycząca realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz dyskusja na temat planowanych układów komunikacyjnych w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa na terenie Gminy Wieliszew.
 2. Przegląd mienia komunalnego pod kątem przydatności Gminie, najmu dzierżawy,
  czy sprzedaży.
 3. Informacja na temat ilości projektów, które straciły ważność oraz ewentualnych strat finansowych z tego tytułu.
 4. Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych oraz  przeprowadzonych przetargów.
 5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji /z dn. 26.01.2021 r., 01.02.2021 r., 16.02.2021 r./.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący

Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski

07-04-2021
Łajski - ul. Topolowa i Klonowa
06-04-2021
Sesja Rady Gminy Wieliszew
06-04-2021
Od 6 do 9 kwietnia 2021 r.
06-04-2021
Nabory na wolne stanowiska urzędnicze