Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie małe
    zachmurzenie małe
    27°C
Poddębie, 25 maja, godz. 18:00

O g ł o s z e n i e

Zapraszam na zebranie wiejskie sołectwa Poddębie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2022 r. o godz. 18.00 u Sołtysa wsi.

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin na godz. 18.30

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Informacja Sołtysa o sprawach bieżących.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie zebrania.

                                                                                                      Sołtys wsi Poddębie

                                                                                                       Halina Ziółkowska

23-06-2022
Na czas rozbiórki wiaduktu kolejowego
22-06-2022
Sprzedaż biletów miesięcznych na lipiec
21-06-2022
Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich
21-06-2022
Nowe terminy składania wniosków o rozliczenie…