Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, opady śniegu
  opady śniegu
  2°C
NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WIELISZEW

Zawiadomienie o zwołaniu sesji nadzwyczajnej

Rady Gminy Wieliszew

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy,

z w o ł u j e

LI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wieliszew, która odbędzie się
w  dniu 16 listopada  2022 r., o godz.
18.00.  Sesja odbędzie się w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie oraz z wykorzystaniem środków łączności na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad LI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew na rok 2022.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/461/2022 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 7. Zamknięcie obrad LI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wieliszew.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

                                           Marcin Fabisiak

07-12-2022
Zakończyła się realizacja najdroższej tegorocznej…
07-12-2022
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie prowadzi…
06-12-2022
W ciagu najbliższych kilku dni rozpocznie się…
05-12-2022
Przerwa w dostawie wody w Łajskach 7 grudnia