Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    12°C
Mieszkańcy naszej gminy odebrali nagrody

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu zostały wręczone nagrody dla laureatów 6. edycji konkursu „Odpowiedzialni Społecznie 2022”, organizowanego przez Powiatowe Centrum Integracji Społecznej.

Wśród grona laureatów znaleźli się mieszkańcy naszej gminy. W kategorii Instytucja Odpowiedzialna Społecznie wyróżniono Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie. Osobowościami Odpowiedzialnymi Społecznie wybrano m.in. Mieczysława i Mariannę Berdowskich. Laureaci statuetki, dyplomy i gratulacje odebrali z rąk starosty legionowskiego Sylwestra Sokolnickiego, przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Smuniewskiego, radnej Rady Powiatu Anny Gajewskiej, Wójta Gminy Wieliszew Pawła Kownackiego oraz dyrektor PCIS Doroty Wróbel-Góreckiej.
Konkurs skierowany jest do pracodawców, firm i instytucji, które prowadzą swoją działalność na terenie powiatu legionowskiego, i które włączają się w rozwiązywanie problemów społecznych, definiując swoją firmę nie tylko poprzez wymiar finansowy.

Laureaci:

Przedsiębiorcy Odpowiedzialni Społecznie
LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy sp. j. – firma zajmuje się projektowaniem i tworzeniem kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki oraz elektroniki. W swojej działalności społecznej włącza się w szereg akcji charytatywnych wspierających m.in. samotne matki z dziećmi i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Koperfam sp. z o.o. – producent kominków, saun, wanien spa, wkładów kominkowych i pieców. Firma podejmuje działania edukacyjne na rzecz młodzieży ze szkół średnich, włącza się w inicjatywy społeczne wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Instytucje Odpowiedzialne Społecznie
Koło Gospodyń Wiejskich „Kałuszyńskie Smaki” w Kałuszynie realizuje projekty społeczne, edukacyjne, profilaktyczne, zdrowotne oraz ekologiczne na terenie Kałuszyna i okolicznych miejscowości.

Wyróżnienia:
Fundacja Emanio Arcus działająca na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi w Legionowie Zakład Aktywizacji Zawodowej, w którym zatrudnienie znajdują osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.
Fundacja eBiznes Club zajmuje się poszukiwaniem i inicjowaniem nowatorskich rozwiązań w biznesie i administracji oraz podejmuje szereg działań wolonatariackich i charytatywnych na rzecz mieszkańców.

Osobowości Odpowiedzialne Społecznie:
Marianna i Mieczysław Berdowscy, którzy w ramach aktywności społecznej na terenie Michałowa-Reginowa przyczynili się do realizacji wielu przedsięwzięć społecznych, w tym budowy Domu Ogrodnika, przychodni zdrowia, boiska sportowego, placu zabaw czy wydawania przez wiele lat gazetki Michałki Opałki.
Jadwiga i Sławomir Jackowscy, którzy podejmują działania społeczne, edukacyjne i kulturalne na rzecz środowisk senioralnych na terenie gminy Serock oraz powiatu legionowskiego.
Janusz Dłużniewski, który od lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, szczególnie społeczność szkolną Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, nad którą sprawuje opiekę artystyczną, realizując warsztaty rzeźbiarskie i spotkania z poezją.

 

26-02-2024
Zmiany w kursowaniu linii 7 P i 8 P związane z…
26-02-2024
Uwaga! Wnioski SIM
23-02-2024
Zebranie wiejskie mieszkańców wsi Komornica 01.…
22-02-2024
BLOKADA DROGI DK61 w dniu 27.02.2024