Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  25°C
KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I EKOLOGII

Wieliszew, dn. 16 kwietnia 2024 r.

KOMISJA ZDROWIA, POMOCY SPOŁECZNEJ I EKOLOGII

RADY GMINY WIELISZEW

ORG.0012.4.3.2024.AZ

 

 

Zapraszam do udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2024 r., o godz. 15.00, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 22.03.2024 r./.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliszewie za 2023 r.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

Grażyna Kwiatkowska

 

21-05-2024
Trwa weryfikacja wniosków w ramach Społecznej…
16-05-2024
GO GREEN FESTIWAL!
15-05-2024
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
14-05-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na CZERWIEC