Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    16°C
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii, które odbędzie się w dniu 20 września 2021 r., o godz. 15.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 29.06.2021 r./
5.    Realizacja zadań Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz mieszkańców Gminy Wieliszew – informacja p. o. Kierownika OPS.
6.    Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2022 rok z zakresu działalności komisji.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
 Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

Grażyna Kwiatkowska

 

19-10-2021
Sprzedaż biletów miesięcznych na LISTOPAD
18-10-2021
Odpowiedzialni społecznie 2021 - KONKURS
15-10-2021
Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
15-10-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu