Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
  umiarkowane opady deszczu
  25°C
KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

 Wieliszew, dn. 16 kwietnia 2024 r.

KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

RADY GMINY WIELISZEW

ORG.0012.2.5.2024.AZ

ORG.0012.5.2.2024.AZ

 

 

Zapraszamy do udziału we wspólnym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, które rozpocznie się w dniu 22 kwietnia 2024 r., o godz. 16.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszew, ul. K.K. Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:

Część I - stacjonarna

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń poszczególnych komisji.
 4. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 5. Informacja dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wieliszew.
 6. Informacja dotycząca poprawy bezpieczeństwa powodziowego poprzez rozbudowę wałów, konserwację istniejących kanałów i rowów melioracyjnych oraz stanu melioracji na terenie Gminy Wieliszew.
 7. Sprawy różne.

Część II - wyjazdowa

 1. Objazd po strażnicach, kontrola placów zabaw; ocena stanu technicznego dróg, itp.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski

 

Przewodniczący Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

Łukasz Miętek

21-05-2024
Trwa weryfikacja wniosków w ramach Społecznej…
16-05-2024
GO GREEN FESTIWAL!
15-05-2024
KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU
14-05-2024
Sprzedaż biletów miesięcznych na CZERWIEC