Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady śniegu
    słabe opady śniegu
    3°C
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Informuję, że w dniu 21 października 2021 r., o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Wieliszew, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie, ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
4.    Informacja Kierownika Referatu Ochrony Środowiska dotycząca akcji „Sprzątanie świata”.
5.    Przygotowania do Święta Zmarłych oraz świąt patriotycznych na terenie Gminy Wieliszew, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych miejsc pamięci.
6.    Sprawozdanie z realizacji bieżących inwestycji oświatowych
7.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji /z dn. 20.09.2021 r./
8.    Sprawy różne.
9.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu

Artur Miętek

 

03-12-2021
Aktualizacja
03-12-2021
Pierwsza odsłona RADIA WIELISZEW
01-12-2021
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zmienia…
30-11-2021
Włączenie świątecznych iluminacji