Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    13°C
Dziękujemy za pomoc Obywatelom Ukrainy

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę wspieramy Uchodźców przebywających na terenie naszej gminy. Pomagają nam osoby prywatne, pomagają również instytucje. Dziękujemy Lions Clubs International Foundation oraz Lions Club Warszawa Arka za ogromne wsparcie, m.in. za zakup sprzętów AGD, żywności suchej, zapewnienie ciepłych posiłków i artykułów chemicznych Obywatelom Ukrainy, którzy przebywają na terenie gminy Wieliszew. Państwa zaangażowanie pozwala wspólnie przezwyciężyć trudne chwile tym, którzy uciekli przed okrucieństwem wojny.

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions (The International Association of Lions Clubs) - to największa międzynarodowa humanitarna organizacja pozarządowa. Powstała w 1917 roku w USA, w Polsce obecna jest od 1989 r. Jej przedstawiciele uczestniczyli w opracowywaniu Karty Narodów Zjednoczonych, od 1947 roku posiada ona status konsultanta Rady ds. Ekonomicznych i Socjalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych, ściśle z nią współpracując.

Kluby Lions
Na całym świecie ludzie wrażliwi na potrzeby innych zrzeszają się w Klubach Lions, których celem jest niesienie pomocy potrzebującym oraz udzielanie finansowego, rzeczowego i organizacyjnego wsparcia lokalnym instytucjom i organizacjom społecznym. Kluby Lions są w swej działalności autonomiczne, same wybierają beneficjentów i określają sposoby działania.
Kluby nie mogą zajmować stanowiska w kwestiach dotyczących światopoglądu, polityki i wyznań religijnych. Każdy Klub jest stowarzyszeniem, działa w oparciu o swój statut, podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i zobowiązany jest do składania sprawozdań i rozliczeń finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

30-03-2023
Od 31 marca na ulicy Przedpełskiego obowiązuje…
30-03-2023
Gazeta Wieliszewska czwartek 30.03 .2023 nr. 186
29-03-2023
KOMISJA ROZWOJU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO…
29-03-2023
Ścigamy się w Skrzeszewie