Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, zachmurzenie duże
    zachmurzenie duże
    19°C
24 maja o 16:00 zapraszamy do dyskusji ws miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni dla 400 hektarów terenów zielonych w części wsi Sikory, Olszewnica Nowa, Kałuszyn i Skrzeszew.

Trwa procedura związana z uchwaleniem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 400 hektarów terenów zielonych w części wsi Sikory, Olszewnica Nowa, Kałuszyn i Skrzeszew. 

Do 31 maja w Urzędzie Gminy Wieliszew wyłożony jest projekt planu, z którym można się zapoznać i składać ewentualne uwagi rozwiązań planistycznych dla tego obszaru.

 

24 lutego 2022 r. wieliszewski samorząd przyjął uchwałę o przystąpieniu do sporządzania nowego miejscowego planu zagospodarowania  przestrzeni dla 400 hektarów lasów, łąk i pastwisk położonych w części wsi Sikory, Olszewnica Nowa, Kałuszyn i Skrzeszew. Są to cenne tereny pod względem przyrodniczym. Obszar planu znajduje się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występują tam zespoły torfowo-leśne. Liczne stanowiska archeologiczne o charakterze zabytkowym.  Mając na uwadze wysoką wartość przyrodniczą i kulturową opisanych obszarów należy podjąć wszelkie starania w celu ochrony powyższych terenów przed silną presją urbanistyczną – uzasadniali radni Gminy Wieliszew, którzy przyjęli uchwałę. Przyjęcie tego planu pozwoli uchronić ten ogromny obszar około 400 hektarów od zabudowy – podkreśla wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki.

Dyskusja publiczna odbędzie się 24 maja o godzinie 16:00 w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie.

Obwieszczenie wraz z projektami znajdziecie Państwo na stronie: https://bip.wieliszew.pl/urzad,m,5781,obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrz.html?fbclid=IwAR3y5NILD4kFkvY9SO-mq5OicUHou70tfZH1wqltKY-F93H1pfcFmxETw-A

 

12-06-2024
Bezpłatne rejsy po Narwi w Wieliszewie
12-06-2024
Strefa kibica w Centrum Społeczno Kulturalnym w…
12-06-2024
Wieliszewskie Wianki
10-06-2024
Zmiana rozkładu jazdy linii W1, W2, W3