Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, zachmurzenie duże
  zachmurzenie duże
  7°C
17 września Michałów-Reginów

ZAPRASZAM

mieszkańców sołectwa Michałów Reginów do udziału w ZEBRANIU WIEJSKIM, które odbędzie się 17 września 2021r. o godz. 18.00 pierwszy termin, godz.18.30 drugi termin w Domu Ogrodnika przy ul. Nowodworskiej 31 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór protokolanta i przewodniczącego zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
 4. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Zgłaszanie i przyjęcie wniosków do budżetu Gminy.
 7. Informacja Wójta dot. Inwestycji w Michałowie Reginowie.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie zebrania.

 

                                  Sołtys – Janina Przybył

17-09-2021
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
17-09-2021
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
17-09-2021
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii
16-09-2021
XXXIV sesja Rady Gminy Wieliszew