Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
    całkowite zachmurzenie
    15°C

Projekty Unijne

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Michałów-Reginów

logotypy UE

 

Gmina Wieliszew realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Wieliszew poprzez budowę parkingu „Parkuj i Jedź” przy stacji PKP Michałów-Reginów

 

 

Projekt grantowy Zdalna Szkoła +

Gmina Wieliszew realizuje projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Zdalna Szkoła

Gmina Wieliszew realizuje projekt grantowy pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Termomodernizacja projektów użyteczności publicznej w Gminie Wieliszew

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w gminie Wieliszew poprzez realizację prac termomodernizacyjnych w 9 budynkach użyteczności publicznej wraz z realizacją działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej.

 

Beneficjent: Gmina Wieliszew

Wiejski dom kultury w Olszewnicy Starej!

28 lutego br. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki wraz ze Skarbnikiem Gminy Magdaleną Sobczak podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę wiejskiego domu kultury w miejscowości Olszewnica Stara w Gminie Wieliszew”, współfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. Nabór do programu prowadzony był przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

"Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)"

Projekt pn. "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje dotyczące projektu

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020

W dniu 7 marca br. Pan Darek Skrzydlewski Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie, Gminnego Centrum Kultury w Wieliszewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i  turystycznej w miejscowości Olszewnica Nowa w Gminie Wieliszew współfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. Nabór do programu prowadzony był przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Jezioro Wieliszewskie będzie powiększone!

14 lutego br. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki wraz ze Skarbnikiem Gminy Magdaleną Sobczak podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Renaturyzacja Jeziora Wieliszewskiego poprzez zwiększenie jego retencjiwspółfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. Nabór do programu prowadzony był przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.