Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    25°C

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach..." oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego..."

"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”


 

Urząd Gminy Wieliszew bierze udział w projektach :

Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji

W okresie od 01.10.2017 do 31.07.2019 Gmina Wieliszew będzie realizowała projekt pn. Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

1 września odbyło się oficjalne przywitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez Gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krubinie

 

1 września odbyło się oficjalne przywitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez Gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krubinie. Samochód marki Mercedes zasilił bazę sił i środków systemu SWD ST Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Skrzeszew, Kałuszyn i Olszewnica Nowa

 

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Skrzeszew, Kałuszyn i Olszewnica Nowa dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 847.997,12 zł

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Michałów-Reginów oraz Łajski

 

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Michałów-Reginów oraz Łajski dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 116.105,28 zł

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie gmina Wieliszew

 

 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie gmina Wieliszew dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 190 000 zł