Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady śniegu
    słabe opady śniegu
    1°C

Projekty Unijne

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020

W dniu 7 marca br. Pan Darek Skrzydlewski Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie, Gminnego Centrum Kultury w Wieliszewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i  turystycznej w miejscowości Olszewnica Nowa w Gminie Wieliszew współfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. Nabór do programu prowadzony był przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Jezioro Wieliszewskie będzie powiększone!

14 lutego br. Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki wraz ze Skarbnikiem Gminy Magdaleną Sobczak podpisali umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą „Renaturyzacja Jeziora Wieliszewskiego poprzez zwiększenie jego retencjiwspółfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. Nabór do programu prowadzony był przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach..." oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego..."

"Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”


 

Urząd Gminy Wieliszew bierze udział w projektach :

Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji

W okresie od 01.10.2017 do 31.07.2019 Gmina Wieliszew będzie realizowała projekt pn. Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

1 września odbyło się oficjalne przywitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez Gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krubinie

 

1 września odbyło się oficjalne przywitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez Gminę dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krubinie. Samochód marki Mercedes zasilił bazę sił i środków systemu SWD ST Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Skrzeszew, Kałuszyn i Olszewnica Nowa

 

Wsparcie Gminy Wieliszew w budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Skrzeszew, Kałuszyn i Olszewnica Nowa dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 847.997,12 zł