Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, umiarkowane opady deszczu
    umiarkowane opady deszczu
    24°C

W dniu 7 marca br. Pan Darek Skrzydlewski Dyrektor Ośrodka Kultury w Wieliszewie, Gminnego Centrum Kultury w Wieliszewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i  turystycznej w miejscowości Olszewnica Nowa w Gminie Wieliszew współfinansowanego  ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. Nabór do programu prowadzony był przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Celem operacji jest utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny na obszarze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński we wsi Olszewnica Nowa, gmina Wieliszew.

Całkowita wartość projektu to 331 707,93 zł Dofinansowanie wynosi: 160 000zł.