Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady śniegu
    słabe opady śniegu
    1°C

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Wieliszew

24-11-20 - 24-11-20

24 listopada 2020 r., o godz. 16.30. odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy takich jak|:  Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii, Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2021 rok.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący:

Komisji Rewizyjnej Jan Sołtys

Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Rafał Donarski

Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Artur Miętek

Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii Grażyna Kwiatkowska

Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Łukasz Miętek

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Renata Gostkowska-Maczuga