Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, lekkie zachmurzenie
    lekkie zachmurzenie
    9°C

Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego - w trybie zdalnym

26-10-20 - 26-10-20

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego,  które odbędzie się  w dniu 26 października 2020 r. o godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.

4.         Analiza i opiniowanie wniosków do budżetu Gminy na 2021 rok w kontekście priorytetów inwestycyjnych.

5.         Informacja dotycząca realizacji inwestycji gminnych  i  przeprowadzonych przetargów /z uwzględnieniem kanalizacji i wodociągowania/.

6.         Informacja na temat przygotowania do sezonu zimowego (sprzęt, pracownicy, roboty zlecone i przetargowe).

7.         Sprawy różne.

8.         Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji

Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego

Rafał Donarski