Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
  całkowite zachmurzenie
  0°C

Komisja Rewizyjna

12-10-20 - 12-10-20

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu  Komisji Rewizyjnej,  które odbędzie się  
w dniu 12 października 2020 r.,  o godz. 16
00
, w pokoju nr 110 Rady Gminy /Wieliszew,
ul. Modlińska 1/.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji /z dn. 08.06.2020 r./.
 1. Kontrola w Referacie Zakupów i Zamówień Publicznych.
 2. Kontrola w Referacie Remontów i Inwestycji w zakresie realizacji funduszu sołeckiego oraz projektów, które oczekują na realizację.
 1. Kontrola faktur za miesiące czerwiec 2020 r.  – wrzesień 2020 r.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

Jan Sołtys