Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
  całkowite zachmurzenie
  17°C
03-09-20 - 03-09-20

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii, które odbędzie się  w dniu 3 września 2020 r., o godz. 14.30, w Sali Koncertowej im. K. Klenczona w Wieliszewie /Wieliszew, ul. Modlińska 1/.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji /z dn. 25.06.2020 r./.
 4. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.
 5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Gminy na 2021 rok z zakresu działalności Komisji.
 6. Informacja dotycząca funkcjonowania cmentarza komunalnego w Wieliszewie.
 7. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                                                        Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                                                             Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ekologii

                                                                                                                                                                        Grażyna Kwiatkowska