Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, pochmurno z przejaśnieniami
  pochmurno z przejaśnieniami
  14°C
14-09-20 - 14-09-20

Zapraszamy mieszkańców wsi Poddębie do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim, które odbędzie się w dniu 14 września 2020 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Zebranie  odbędzie się na posesji u Sołtysa wsi.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
 3. Informacja o realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w 2020 roku.
 4. Zgłaszanie propozycji przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku i dyskusja.
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.
 6. Zgłaszanie wniosków do budżetu Gminy Wieliszew na 2021 rok.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, wyznacza się drugi termin na godzinę 17:30.

 

                                                                                                                                                                    Sołtys wsi Poddębie

                                                                                                                                                                    Halina Ziółkowska