Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, pochmurno z przejaśnieniami
  pochmurno z przejaśnieniami
  16°C
11-09-20 - 11-09-20

Zapraszam mieszkańców wsi Janówek Pierwszy na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu

11 września 2020r. (piątek) godz. 1730 w Remizie OSP Janówek ul. Dworcowa 9.

 

Proponowany porządek zebrania:

 

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
 3. Zgłaszanie zadań i dyskusja nad zadaniami do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2021r.
 4. Podjęcie uchwały o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego z 2021r.
 5. Zgłaszanie wniosków do budżetu gminy na 2021r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków do budżetu gminy na 2021r.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie zebrania.

 

W przypadku braku quorum drugi termin zebrania wyznacza się na godzinę 1800

 

Jacek Dębkowski

Sołtys wsi Janówek Pierwszy

 

Osoby chcące uczestniczyć w zebraniu zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa.