Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    5°C
Zdecydowany Sprzeciw Rady Gminy

Przedstawiamy Państwu stanowisko Gminy Wieliszew z 3 grudnia 2020 roku w sprawie wskazania preferowanego przebiegu korytarza nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk/Kątne/Świercze na terenie Gminy Wieliszew.

 W związku z trwającymi konsultacjami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie opracowywania na potrzeby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji pt.: „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.

Rada Gminy Wieliszew zgłasza swój zdecydowany sprzeciw:

-wobec wskazanych w ww. dokumentach trzech wariantów przebiegu linii kolejowych przez teren Gminy Wieliszew, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszego stanowiska.

 -wobec zignorowania propozycji rozwiązania sprawy przebiegu linii kolejowej po terenie Gminy Wieliszew wyrażonej w stanowisku Rady Gminy Wieliszew nr 2/2020 z 25.02.2020 r.

Poniżej znajdą Państwo uzasadnienie sprzeciwu oraz skutki społeczne, przyrodnicze, ekonomiczne, planistyczne i urbanistyczne zaproponowanych wariantów , jak i rozwiązania, które byłyby dogodne dla gminy.

Przypominamy, że Radni i Sołtysi dysponują ankietami, po które można się zgłaszać i wypełniać, by wyrazić swoje zdanie.

22-01-2021
Stwórzmy wspólnie Strategię Rozwiązywania…
21-01-2021
W Wieliszewie nastąpi przerwa w dostawie prądu.
21-01-2021
Transport na szczepienia przeciw COVID-19
20-01-2021
Wspieramy WOŚP online