Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
  całkowite zachmurzenie
  0°C
Zapraszamy do udziału w sesji online.

Informuję, że  w dniu  28 października 2020 r., o godz. 1000 odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Wieliszew. Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym. Zachęcamy do śledzenia transmisji on-line.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia  2 lipca 2020 r. oraz 11 września 2020 r.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew
  na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej
  im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzeszewie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/207/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Wieliszewie” oraz nadania jej statutu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wieliszewie i Biblioteki Publicznej Gminy Wieliszew – w jedną instytucję kultury.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego we wsi Wieliszew, gmina Wieliszew.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wieliszew (obręb Kwietniówka i obręb PGR) gm. Wieliszew.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew

Marcin Fabisiak

 

03-12-2020
Zapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie…
30-11-2020
Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2020 r.
27-11-2020
Przerwa w dostawie wody w Wieliszewie
27-11-2020
Ograniczony kontakt z Centrum Usług Wspólnych