Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, bezchmurnie
    bezchmurnie
    9°C
Wyjaśnienie w sprawie zmian w odbiorze odpadów

Drodzy mieszkańcy,

 

z uwagi na docierające do Urzędu Gminy Wieliszew wątpliwości i pytania związane z planowanymi od 1 sierpnia 2020 r. uprzejmie informujemy iż, przyjęte w przetargu założenia dotyczące odbioru odpadów komunalnych pozwoliły na zachowanie ceny na dotychczasowym poziomie. Opłata w zabudowie jednorodzinnej wynosi 29,00 zł od osoby miesięcznie jeżeli odpady są segregowane. Jako jedna z nielicznych gmin poczyniliśmy starania, aby nie obciążać budżetów naszych mieszkańców dodatkowymi kosztami.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom została zwiększona częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych, które w miesiącach sierpień – październik będą odbierane co 14 dni. Przypominamy, że do odpadów tzw. „zielonych” nie należą tylko trawa, liście i gałęzie, ale należy tam wyrzucać również odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia (bez kości),  kwiaty, trociny, korę drzew oraz niezaimpregnowane drewno. Prawidłowe segregowanie odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych, pozwoli znacznie ograniczyć ilość odpadów zmieszanych.

Jest to niezmiernie ważne, m.in ze względu na to, że każda gmina w Polsce jest zobowiązana do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku jesteśmy narażeni na wysokie kary finansowe.

Ponadto gminny system gospodarowania odpadami jest systemem samofinansującym się, co oznacza, że środki z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat, muszą wystarczyć na sfinansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów, tzn. gmina nie może dokładać, ale też nie może zarabiać na systemie gospodarowania odpadami.

Obowiązkiem gminy jest również objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z powyższego wynika, iż mieszkańcy nie mogą we własnym zakresie podpisywać umów i pozbywać się odpadów komunalnych.

Powyższe działania nie wynikają ze złej woli, czy nieprzemyślanych decyzji. Wójt Gminy musi działać w granicach i na podstawie obowiązującego prawa. W przypadku odbioru odpadów komunalnych jest to ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), do zapoznania z którą serdecznie zachęcamy. Link do ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19961320622/U/D19960622Lj.pdf

 

 

04-12-2020
Janówek Pierwszy i Góra: 7 grudnia nastąpi…
04-12-2020
Zdecydowany Sprzeciw Rady Gminy
03-12-2020
Zapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie…
30-11-2020
Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2020 r.