Gmina Wieliszew

 • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
  całkowite zachmurzenie
  4°C
Posiedzenie Komisji

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu, które odbędzie się w dniu 22 października 2020 r., godz. 16.15. Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji bieżących inwestycji oświatowych.
 4. Informacja na temat wyników egzaminów uczniów klas 8 oraz egzaminów maturalnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wieliszew.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 6. Informacja dotycząca akcji "Sprzątanie świata".
 7. Przygotowania do Święta Zmarłych oraz świąt patriotycznych na terenie Gminy Wieliszew, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowych miejsc pamięci.
 8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                                                Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                                                                                         Artur Miętek

03-12-2020
Zapraszamy do udziału w spotkaniu na platformie…
30-11-2020
Konsultacje potrwają do 18 grudnia 2020 r.
27-11-2020
Przerwa w dostawie wody w Wieliszewie
27-11-2020
Ograniczony kontakt z Centrum Usług Wspólnych