Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, słabe opady deszczu
    słabe opady deszczu
    5°C
Nie dla kolei, która dzieli!

W trakcie lutowej sesji Wójt Gminy Wieliszew wraz z radnymi podjęli wiele ważnych decyzji, na które wyjątkowo pilnie czekali mieszkańcy. Jedną z najważniejszych spraw na tej sesji było podjęcie stanowiska ws. projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. W przyjętym dokumencie Rada zgłosiła swój zdecydowany sprzeciw wobec wskazanych w nim  planów budowy  linii kolejowej nr 20 w kierunku Olsztyna w 3 wariantach o przebiegu obejmującym teren Gminy Wieliszew, z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszego stanowiska. Zgodnie z dokumentem Rada Gminy Wieliszew również upoważniła Wójta Gminy Wieliszew do podjęcia wszelkich starań zmierzających do zabezpieczenia interesu mieszkańców Gminy Wieliszew, zapewnienia dostępu do konsultacji społecznych oraz wypracowania rozwiązania, które uwzględniałoby zarówno dobro wspólnoty gminnej i środowiska naturalnego, jak i potrzeby rozwoju infrastruktury kolejowej i lotniczej.  Zachęcamy do zapoznania się z całym stanowiskiem. 

prezentacja snaowiska gminy

 

Podczas obrad zapadły również 3 niezwykle ważne uchwały, które mają nie tylko usprawnić funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Wieliszew, ale też przynieść wymierne korzyści uczniom i nauczycielom. Radni podjęli intencyjną uchwałę o likwidacji oddziałów przedszkolnych w szkole w Skrzeszewie. Następnie podjęli uchwałę o utworzeniu Przedszkola Samorządowego w Skrzeszewie. Podpisano jednocześnie akt założycielski placówki i nadano jej pierwszy statut. Te dwie uchwały mają ogromne znaczenie dla najmłodszych mieszkańców gminy, dzieci w wieku 3-6 lat, które od września br. będą uczęszczały do bardzo nowoczesnej, przyjaznej placówki. Trzecią uchwałą była ta dotycząca wyrażenia woli realizacji inwestycji gminnych w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. W jej ramach wyrażono wolę realizacji inwestycji gminnych w zakresie budowy, rozbudowy i przebudowy placówek oświatowych na terenie Gminy Wieliszew we współpracy z sektorem prywatnym w zakresie: rozbudowy szkoły w Olszewnicy Starej o nowe skrzydło, w którym w poziomie parteru umieszczona będzie część przedszkola a na piętrze szkoła, remont istniejącego obiektu, budowa sali sportowej. Rozbudowana zostanie szkoła w Skrzeszewie o pomieszczenie stołówki i świetlicy wraz z modernizacją i  rozbudową istniejącej kuchni oraz wybudowane zostanie przedszkola w Michałowie Reginowie. Radni byli wyjątkowo jednomyślni w trakcie powyższych głosowań i wszystkie głosy były na tak.

Zapraszamy Państwa do śledzenia obrad sesji on-line w serwisie e-sesja, gdzie również można zapoznać się z pozostałymi sprawami jakie były podjęte na sesji.

 

 

 

 

22-01-2021
Stwórzmy wspólnie Strategię Rozwiązywania…
21-01-2021
W Wieliszewie nastąpi przerwa w dostawie prądu.
21-01-2021
Transport na szczepienia przeciw COVID-19
20-01-2021
Wspieramy WOŚP online