Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
    całkowite zachmurzenie
    15°C
Konsultacje społeczne

Zapraszamy na konsultacje społeczneDrodzy mieszkańcy, właściciele nieruchomości i wszyscy zainteresowani,

Trwają prace nad opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla części wsi Wieliszew, rejon ulic Modlińskiej i Wiśniowej (Uchwały Rady Gminy Wieliszew o przystąpieniu do sporządzania MPZP nr X/87/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku). Sporządzany dokument jest bardzo istotny dla rozwoju przestrzennego gminy bowiem określi przeznaczenie ww. terenu oraz takie wskaźniki urbanistyczne jak wysokość zabudowy, wielkość działek, procent terenu przeznaczonego pod zabudowę. W planie zostaną również zaprojektowane drogi.

W związku z przystąpieniem do opracowania planu rozpoczynamy pogłębione konsultacje społeczne. Chcemy zapytać Państwa – mieszkańców o potrzeby, pomysły. Zachęcamy do aktywnego udziału we wszystkich formach, które dla Państwa przygotowaliśmy tj:

  • spotkania otwartego, które będzie okazją do rozmowy z ekspertami ds. planowania przestrzennego, poznania uwarunkowań prawnych, zadania pytań, zgłoszenia wątpliwości;
  • warsztatów World Cafe, podczas których będą mieli Państwo okazję do zgłoszenia pomysłów dotyczących przestrzeni w rejonie ulic Modlińskiej i Wiśniowej takich jak: przeznaczenie terenu, parametry zabudowy, przebiegi dróg;
  • ankiety, którą będzie można wypełnić on – line i w wersji papierowej.

 

Zapraszamy i zachęcamy, abyście Państwo podzielili się swoją wiedzą, powiedzieli na czym Wam zależy oraz wskazali wizję przyszłego kształtu okolicy, której dotyczy plan.

Niestety czas pandemii i związane z nim wymogi sanitarne zmuszają nas do ograniczenia liczby osób, które mogą wziąć udział w spotkaniu i warsztatach World Cafe w sali koncertowej. W obydwu przypadkach może to być maksymalnie 20 osób. Stąd wymóg zgłoszenia udziału do Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Nieruchomości, mailowo: mwlodarczykatwieliszew [dot] pl lub telefonicznie 22 782 21 22. Decyduje kolejność zgłoszeń. Istnieje również możliwości uczestnictwa w spotkaniu i warsztacie w formie on –line. Prosimy, aby swoją chęć udziału w tej formie również zgłaszać.

26-10-2020
Pojemniki na tekstylia w PSZOK-u
25-10-2020
Przerwa w dostawie wody 26 października
23-10-2020
Nowe obostrzenia na terenie gminy
22-10-2020
Zapraszamy do udziału w sesji online.