Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, całkowite zachmurzenie
    całkowite zachmurzenie
    17°C
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publinczego i Ochrony Przeciwpożarowej

Zapraszamy do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,  które odbędzie się w poniedziałek, 17 lutego 2020 r., o godz. 16. 30, w pokoju nr 110 Rady Gminy Wieliszew  (Urząd Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1).

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji /z dn. 26.11.2019 r./.
4.    Sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Wieliszewie z działalności Komisariatu za 2019 rok.
5.    Podsumowanie pracy Komisji za 2019 rok.
6.    Opracowanie planu pracy Komisji  na 2020 rok.
7.    Sprawy różne.
8.    Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Komisji
Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej    
Łukasz Miętek

                       

18-09-2020
Zmiany w kursowaniu linii L34
16-09-2020
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Wieliszew…
16-09-2020
Stan-up "THE BEST OF MARCIN ZBIGNIEW…
11-09-2020
Zapraszamy do udziału w Dożynkowej Mszy Św.