Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, pochmurno z przejaśnieniami
    pochmurno z przejaśnieniami
    16°C
Informacja o emisji obligacji komunalnych

Szanowni Państwo, 

 

Działając na podstawie § 7 uchwały Nr XXI//220/2020 Rady Gminy Wieliszew  z dnia 2  lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych, w związku z art. 4 pkt 3   lit. j) ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2019 r. poz. 2019) oraz art. 44 ust . 3 ustawy  o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zaprasza się  do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Wieliszew.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Wieliszew załączonego do niniejszego  zaproszenia.

Wszystkie dokumenty JST potrzebne do oceny finansowej Gminy odnajdą Państwo na stronie internetowej https://www.bip.wieliszew.pl/urzad,m,4868,obligacje-komunalne.htmlw zakładce Finanse Gminy pod nazwą: Budżet 2020 – Obligacje komunalne.

Jako zamawiający zastrzegamy sobie prawo zmiany warunków konkursu,  na zasadach określonych w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji Gminy Wieliszew.

 

                                                                                 Wójt Gminy Wieliszew

 

                                                                                                                                                                                           Paweł Andrzej Kownacki

18-09-2020
Zmiany w kursowaniu linii L34
16-09-2020
Po raz kolejny mieszkańcy Gminy Wieliszew…
16-09-2020
Stan-up "THE BEST OF MARCIN ZBIGNIEW…
11-09-2020
Zapraszamy do udziału w Dożynkowej Mszy Św.