Gmina Wieliszew

  • Wieliszew, silne opady deszczu
    silne opady deszczu
    17°C
Do 4 sierpnia 2020r. Wójt Gminy Wieliszew przebywa na urlopie.

Ze względu na urlop Wójta Gminy Wieliszew Pawła Kownackiego do 4 sierpnia 2020r. włącznie prosimy o kontaktowanie się w sprawach ważnych:

 

- telefonicznie z Sekretariatem: 22 782 27 22 i Biurem Obsługi Klienta  22 690 71 00 lub 22 782 20 22;

- mailowo na adres: gminaatwieliszew [dot] pl

- telefonicznie lub mailowo z pracownikami referatów zajmujących się daną tematyką, lista dostępna jest po kliknięciu w link: http://www.wieliszew.pl/page/referaty-i-jednostki

- telefonicznie lub mailowo z Zastępcą Wójta Gminy Wieliszew Magdaleną Radzikowską +48 512 047 020, wicewojtatwieliszew [dot] pl 

 

 

03-08-2020
Rolniku, przygotuj się do spisu!
31-07-2020
Poczta w Urzędzie Gminy będzie pracować w…
29-07-2020
Zapraszamy na występ galowy laureatów eliminacji…
28-07-2020
Wyjaśnienie w sprawie zmian w odbiorze odpadów