Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nr GPGiN.6845.2.2019.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lat,  części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 45/11  położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0017 gmina Wieliszew

Wykaz nr GPGiN.6845.1.2019.BP informujący o przeznaczeniu do nieodpłatnego użytkowania na czas nieoznaczony, części nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia, oznaczonej nr ew. dz. 94  położonej w miejscowości Janówek Pierwszy obręb 0004 gmina Wieliszew

Wykaz nr GNG.6845.1.2019.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lat,  nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 1155  położonej w miejscowości Skrzeszew obręb 0001 gmina Wielisze

Wykaz nr GNG.6850.1.2019.BP nieruchomości oznaczonych nr ew. dz. 560/1, 558/1, 558/2 obręb Skrzeszew, przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

Wykaz nr GNG.6845.4.2018.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 15 lat nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 758/16 położonej w miejscowości Łajski obręb 0009 gmina Wieliszew.

Wykaz nr GNG.6845.3.2018.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 20 lat, części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 44/67 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0017-Wieliszew PGR gmina Wieliszew.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ew. dz. 450 obręb Okunin gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Wykaz nr GNG.6845.2.2018.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, części dz. ew. nr 45/5 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0017 – Wieliszew PGR gmina Wieliszew.

Informacja o wywieszeniu wykazu nr GNG.6845.2.2018.BP nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Ogłoszenie o drugim  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wieliszew, położonej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki obręb 61-Okunin, gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieogranicznego dotyczącego sprzedaży nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ew. działki 450 położonej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki obręb 61-Okunin gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Wykaz nr GNG.6845.10.2017.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony - 3 lat, części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 381/3 położonej w miejscowości Łajski gmina Wieliszew.

Wykaz nr GNG.6845.9.2017.BP informujący o przeznaczeniu do najmu w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, wydzielonej powierzchni użytkowej 1 m2 usytuowanej na parterze budynku Urzędu Gminy Wieliszew, w celu posadowienia BANKOMATU  PKO BP S.A.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż, nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wieliszew, położonej w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki obręb 61-Okunin, gmina Nowy Dwór Mazowiecki

Wykaz nr GNG.6845.8.2017.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej  na czas nieoznaczony, części nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ew. dz. 766/3 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew

Wykaz nr GNG.6845.7.2017.BP informujący o przeznaczeniu do najmu w drodze bezprzetargowej  na czas oznaczony - dłuższy niż 3 lata, części budynku warsztatowo-świetlicowego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół w Wieliszewie z siedzibą w Komornicy

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu

Wykaz nr GNG.6845.6.2017.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, części  nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 46/112

Informacja o wywieszeniu wykazu nr GNG.6845.6.2017.BP części nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 46/112 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 17-Wieliszew PGR gmina Wieliszew przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony

Informacja Wójta o wywieszeniu wykazu nr GNG.6845.5.2017.BP nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Wykaz nr GNG.6845.5.2017.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat, nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ew. dz. 1257/31 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0016 gmina Wieliszew

 

Wykaz nr GNG.6845.4.2017.BP  informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowej na czas oznaczony 20 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 69 położonej w miejscowości Wieliszew obręb Wieliszew PGR gmina Wieliszew.

Wykaz nr GNG.7125.1.2016.BP  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców,  lokali mieszkalnych: nr 9 przy ul. 600-lecia 33 i nr 41 przy ul. 600-lecia 30 w miejscowości Wieliszew,  wraz z prawem oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 44/160 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 17-Wieliszew PGR gmina Wieliszew.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do aportu.

Wykaz Nr GNG.6860.1.2017.BP informujący o przeznaczeniu do wniesienia jako wkład niepieniężny (aport) do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Wieliszew” Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliszewie, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 46/46 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 17-Wieliszew PGR  gmina Wieliszew.  

Wykaz nr GNG.6845.3.2017.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony - 3 lat, pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Hali Sportowej położonej na dz. ew. nr 878/2 w miejscowości Wieliszew obręb 0016 gmina Wieliszew

Wykaz nr GNG.6845.2.2017.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony -  3 lat, część nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 878/2 w miejscowości Wieliszew obręb 0016 gmina Wieliszew.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 44/160 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 17-Wieliszew PGR gmina Wieliszew.

Wykaz nr GNG.6845.1.2017.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej – na czas nieoznaczony, nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 45/7 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0017 gmina Wieliszew

Wykaz nr GNG.6845.5.2016.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony - 10  lat części nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 150/24 położonej w miejscowości Łajski obręb 0009 gmina Wieliszew.

Informacja o wywieszeniu wykazów nr GNG.6840.5.2016.BP i GNG.6840.1.2017.BP nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 985/19 i 986/10 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0016 gmina Wieliszew.

Informacja o wyniku czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 985/17 i 986/9 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0016 gmina Wieliszew.

Ogłoszenia o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.

Wykaz nr GNG.6840.6.2016.BP informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ew. dz. 178/3, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wieliszew, oznaczonej nr ew. dz. 180/1 o powierzchni 0,0076 ha,  położonej w miejscowości Łajski gmina Wieliszew.

Informacja o wywieszeniu wykazu nr GNG.6840.6.2016.BP nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 180/1 położonej w miejscowości Łajski gmina Wieliszew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Wykaz nr GNG.6840.5.2016.BP informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wieliszew, oznaczonej nr ew. dz. 44/160 o powierzchni 0,0766 ha, położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0017  gmina Wieliszew wraz z informacją o wywieszeniu wykazu

Informacja  o wyniku III  przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew, zakończonego wynikiem negatywnym

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 985/13 i 986/7 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 985/11 i 986/6 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 880/4 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0016 gmina Wieliszew.

Ogłoszenie o wynikach II rokowań na sprzedaż dz. ew. nr 68 i 69 obręb Wieliszew PGR.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 44/257 i 44/260 położonej w miejscowości Wieliszew obręb 17-Wieliszew PGR gmina Wieliszew

Wykaz nr GNG.6840.7.2016.BP informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 44/257 i 44/260,  położonej w miejscowości Wieliszew obręb 0017  gmina Wieliszew wraz z informacją o wywieszeniu wykazu

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew wraz z załącznikiem graficzny

INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 880/4, położona w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.

Ogłoszenie o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ew. dz.: 986/15, 986/16, 986/17, 986/21, 986/22, 986/23 położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew, przeprowadzonych w dniu 15.06.2016r.

Ogłoszenia o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ew. dz.: 985/11 i 986/6, 985/13 i 986/7, 985/17 i 986/9, 985/19 i 986/10, 985/28 i 985/18 położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew, przeprowadzonych w dniu 14.06.2016r.

Ogłoszenie nr GNG.6840.2.2016.BP o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 880/4 obręb Wieliszew.

Ogłoszenie nr GNG.6840.3.2015 o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 69 położonej w miejscowości Wieliszew obręb Wieliszew PGR.

Ogłoszenie nr GNG.6840.2.2015 o drugich rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 68 położonej w miejscowości Wieliszew obręb Wieliszew PGR.

Wykaz nr GNG.6845.4.2016.BP informujący o przeznaczeniu do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 1155 o pow.  0,0413 ha, położonej w miejscowości Skrzeszew  obręb 1-Skrzeszew gmina Wieliszew, powiat legionowski, woj. mazowieckie, z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew

Ogłoszenie o wynikach  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew, przeprowadzonych w dniu 15 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 986/20 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew GNG.6840.10.2014

Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 986/19 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew GNG.6840.9.2014

Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 986/18 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew GNG.6840.8.2014

Ogłoszenie o wyniku przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew, przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o wynikach  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew, przeprowadzonych w dniu 13 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o wynikach  przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew, Gmina Wieliszew, przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia 2016r

Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 985/15 i 986/8 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew GNG.6840.17.2014

Ogłoszenie o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr ew. dz. 985/9 i 986/5 położonej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew GNG.6840.14.2014

Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 69 obręb Wieliszew PGR gmina Wieliszew

Ogłoszenie o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 68 obręb Wieliszew PGR gmina Wieliszew

Informacja o wywieszeniu wykazu nr GNG.6845.2.2016.BP nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr ew. dz. 450 o pow.  0,6323 ha, położonej w miejscowości Okunin  obręb 61- Okunin gmina Nowy Dwór Mazowiecki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 30 lat.

Wykaz nr GNG.6845.2.2016.BP nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ew. dz. 450 o pow.  0,6323 ha, położonej w miejscowości Okunin  obręb 61- Okunin gmina Nowy Dwór Mazowiecki, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 30 lat.

Informacja Wójta Gminy o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 61/1 obręb Łajski, gmina Wieliszew.

Informacja Wójta Gminy o wywieszeniu wykazu nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 880/4 obręb Wieliszew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wieliszew, położonych przy ul. Podgórnej, w miejscowości Wieliszew, gmina Wieliszew, powiat legionowski, woj. mazowieckie.

Wykaz nr GNG.6845.1.2016.BP informujący o przeznaczeniu do najmu w drodze bezprzetargowej na okres 2 lat, wydzielonej powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy Wieliszew, z przeznaczeniem na posadowienie bankomatu PKO BP S.A.

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.


Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 69 obręb Wieliszew PGR gmina Wieliszew.

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 68 obręb Wieliszew PGR gmina Wieliszew.

Informacja Wójta o wywieszeniu wykazu nr GNG.6840.4.2015 nieruchomości oznaczonej nr ew. dz. 1257/29 obręb Wieliszew Gmina Wieliszew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ew. dz. 61/1 obręb Łajski gmina Wieliszew.


Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 68 obręb Wieliszew PGR

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 69 obręb Wieliszew PGR


W związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Wieliszew, z dniem 23 listopada 2015r., nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Gminy Wieliszew na jaki należy przelewać wpłaty z tytułu wadium/zaliczki na poczet sprzedaży/dzierżawy/najmu nieruchomości w drodze przetargu/rokowań.


Ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym, na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości zabudowanej, oznaczonej nr ew. dz. 550 w miejscowości Krubin gmina Wieliszew.


Informacja Wójta Gminy Wieliszew o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 61/1 obręb Łajski.


Informacja Wójta Gminy Wieliszew o wywieszeniu wykazu nr GNG.6845.14.2015  nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.


Wykaz nr GNG.6845.14.2015 części nieruchomości oznaczonej nr we. dz. 550 położonej w miejscowości Krubin gmina Wieliszew, przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres 5-lat.


Wykaz nieruchomości znajdującej się przy ul. Słonecznej przeznaczonej do dzierżawy


Wykaz nieruchomości znajdującej się przy ul. 600-lecia przeznaczonej do dzierżawy


Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż dz. ew. nr 450 obręb Okunin gmina Nowy Dwór Mazowiecki.


Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż dz. ew. nr 61/1 obręb Łajski gmina Wieliszew.


Informacje o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew.

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 985/28 i 985/18 obręb Wieliszew


Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 69 obręb Wieliszew

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 68 obręb Wieliszew

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 61/1 obręb Łajski gmina Wieliszew


Informacja o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. ew. nr 450 obręb Okunin gmina Nowy Dwór Mazowiecki.


Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew, gmina Wieliszew.

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.


Ogłoszenie Wójta o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki II.

Ogłoszenie Wójta o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki I.

Ogłoszenie Wójta o przetargach nieruchomości gminnych.

Ogłoszenie o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Podgórnej w miejscowości Wieliszew gmina Wieliszew.

Informacja Wójta o wykazie nr GNG.6845.7.2015 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat.

Wyniki II przetargu

Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym


Ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym


Informacja Wójta o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies