Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Środowisko

Teren, na którym położona jest Gmina, to płaski obszar szerokiej doliny z terasami: zalewową i nadzalewową o deniwelacjach nie przekraczających 10 m.

Krawędź erozyjna pokrywa się z przebiegiem drogi krajowej Nr 631, głównego szlaku komunikacyjnego gminy i dzieli gminę na część północną, przylegającą do rzeki Narwi i Zalewu Zegrzyńskiego, gdzie dominują łąki okresowo podtapiane oraz część południową, gdzie znajduje się większość ziem uprawnych.

Gmina Wieliszew jest mozaiką lasów i użytków zielonych. Cenne zbiorowiska roślinne oraz cechy geomorfologiczne terenu zadecydowały, że 2/3 powierzchni Gminy znalazło się w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Najbardziej cenne tereny mają status obszarów szczególnej ochrony ekologicznej. Są to:

- Narew w granicy wałów przeciwpowodziowych,
- obszar łąkowo-wodny i leśny: Jezioro Klucz i las Sikory,
- zespół torfowo-leśny Kałuszyn,
- zespół torfowo-leśny Poddębie.

                                                              Z lotu
                                                   Okolice Zalewu Zegrzyńskiego, fot. Mariusz Mazewski

Jeden z zespołów uzyskał rangę rezerwatu. Położony tuż przy granicy z Zegrzem rezerwat "Łęgi Wieliszewskie", zwany też "Storczykowym Gajem" jest jednym z najbogatszych stanowisk storczyka w województwie. W okolicach Kępy Kikolskiej organizowany jest kolejny rezerwat - ochroną ma zostać objęty stuletni las o charakterze łęgu wierzbowo-topolowego. Znajduje się tutaj jedna z dwóch w tej części Mazowsza kolonii lęgowych czapli siwej. Duże zespoły leśne na terenie gminy to bór świeży, bór mieszany oraz zespoły olsowe z zarejestrowanymi 17 pomnikami przyrody, przechodzącymi regularne okresowe konserwacje.

W lasach natknąć się można na jelenie, sarny i dziki, które szczególnie upodobały sobie leśne zagajniki i podmokłe tereny. O czystości środowiska wodnego gminy świadczy także obecność wszędobylskich bobrów i wydr.

Położona na terenach pradoliny Wisły, Narwi i Bugu Gmina posiada duże zasoby dobrej jakości wody (zasoby czwartorzędowe) na głębokości ok. 30 - 40 m. Na terenie gminy eksploatowane jest również złoże kruszywa naturalnego - żwiru i piasku w Janówku Pierwszym. Zasoby tego złoża szacuje się na około 40 mln ton. Lokalnie dla celów ogrodniczych pozyskuje się również torf.

Narew jest głównym elementem układu hydrograficznego Gminy uzupełnianym przez dolny odcinek Kanału Bródnowskiego, Kanał Komornicki, przepompownię z systemem kanałów i jezior Niziny Wieliszewskiej, system kanałów, rowów Niziny Skrzeszewskiej oraz system kanałów i jezior Niziny Krubińskiej z przepompownią w Górze.

Na terenie Gminy występują także liczne stanowiska archeologiczne, skupiające się w trzech rejonach:
- obszary wsi PAN-Góra, Góra, Krubin i Olszewnica Nowa,
- obszary wsi Topolina, Skrzeszew i Kałuszyn,
- obszar wsi Wieliszew.

 

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies