Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2005 rok
~ Dochody budżetu gminy ogółem ustalono w wysokości 21.000.000 zł, które obejmują:
 • dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 964.125 zł,
 • dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150.960 zł,
 • dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 102.000 zł.

~ Wydatki budżetu gminy ogółem ustalono w wysokości 23.045.000 zł obejmujące:

 • wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 964.125 zł,
 • wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 791.260 zł,
 • wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 102.000 zł.

~ Z dochodów budżetowych spłaca się kredyty w wysokości 784.575 zł i pożyczki w wysokości 303.630 zł.


~ Deficyt budżetu w wysokości 3.133.205 zł pokrywa się z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1.300.000 zł, pożyczek w wysokości 900.000 zł oraz z wolnych środków w wysokości 933.205 zł.


~ Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.


~ Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2005 nieobjęte programami wieloletnimi w wysokości 1.055.000 zł.


~ Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 12.350.000 zł, w tym:
 • w 2005 r. w wysokości - 5.600.000 zł,
 • w 2006 r. w wysokości - 3.400.000zł,
 • w 2007 r. w wysokości 3.350.000 zł,

~ Łączne wydatki inwestycyjne w 2005 r. ustala się w wysokości 6.655.000 zł.


~ Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 287.000 zł
oraz wydatków funduszu w wysokości 287.000zł.

~ Upoważnia się wójta gminy do:
 • dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 • lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę gminy,
 • zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do wysokości 300.000 zł na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego,
 • zaciągania długu oraz spłat zobowiązań wynikających z niniejszej uchwały.

~ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2005 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies